Budowa ośmiu dróg na Osiedlu Pionierów w pełnym rozkwicie
Na Osiedlu Pionierów trwają intensywne prace budowlane, mające na celu poprawę infrastruktury drogowej. Inwestycja obejmuje budowę ośmiu nowych dróg oraz modernizację istniejących sieci infrastrukturalnych. Projekt ma na celu nie tylko poprawę płynności ruchu, ale przede wszystkim bezpieczeństwo mieszkańców.
  1. Budowa ośmiu nowych dróg.
  2. Modernizacja infrastruktury i instalacja kanalizacji deszczowej.
  3. Prace ziemne i układanie nawierzchni z kostki brukowej.
  4. Zakończenie projektu planowane na wakacje.

Obecnie na ulicach Młyńskiej, Zamłynie (Łabędzia, Sokola, Sowia) oraz Mącznej trwają intensywne prace związane z układaniem nawierzchni z kostki brukowej oraz instalacją wpustów drogowych. Prace te mają na celu nie tylko poprawę estetyki, ale przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom dróg.

Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój, Michał Urgoł, zaznacza: Budujemy 8 dróg na Osiedlu Pionierów, które będą bezpieczne i komfortowe dla mieszkańców. Projekt ten ma kluczowe znaczenie dla codziennego funkcjonowania mieszkańców, podnosząc standardy infrastruktury drogowej.

Inwestycja obejmuje także instalację kanalizacji deszczowej oraz modernizację istniejących sieci infrastrukturalnych. Dzięki temu poprawi się płynność ruchu oraz bezpieczeństwo na drogach. Zakończono już roboty związane z układaniem krawężników na ulicy Gołębiej, a przygotowania do układania chodników, jezdni oraz wjazdów są w toku.

Warto wspomnieć, że projekt pn. „Zapobieganie wykluczeniu komunikacyjnemu mieszkańców osiedla Pionierów - ETAP 2” otrzymał dofinansowanie w wysokości niemal 12 mln zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Całkowity koszt inwestycji to ponad 12,5 mln zł. Michał Urgoł podkreśla: To nie tylko kwestia rozwoju infrastruktury drogowej, ale przede wszystkim troska o bezpieczeństwo naszych mieszkańców. Poprzez te działania znacznie poprawiona zostanie płynność ruchu drogowego w tym rejonie. Będziemy pracować nad tym, aby takich inwestycji w Jastrzębiu-Zdroju było jak najwięcej.

Korzyści płynące z tej inwestycji są niezaprzeczalne. Poprawa infrastruktury drogowej nie tylko zwiększa bezpieczeństwo, ale również stwarza lepsze warunki dla pieszych. Inwestycja ta jest dowodem na ciągłą troskę o dobro mieszkańców i ich codzienne bezpieczeństwo. Aktualne prace mają zakończyć się w tegoroczne wakacje, co oznacza, że już niedługo mieszkańcy będą mogli korzystać z nowoczesnych i bezpiecznych dróg.


Opierając się na: Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój