Dołącz do Rady Organizacji Pozarządowych – nabór kandydatów ruszył
Polska przygotowuje się do objęcia Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. W związku z tym ogłoszono nabór do Rady Organizacji Pozarządowych ds. Prezydencji. To wyjątkowa okazja dla aktywnych obywateli oraz organizacji pozarządowych, aby włączyć się w proces kształtowania polityki na szczeblu europejskim.

Prezydencja Polski w Radzie Unii Europejskiej

1 stycznia 2025 roku Polska po raz drugi obejmie Prezydencję w Radzie Unii Europejskiej. To sześciomiesięczne zadanie niesie za sobą wiele wyzwań, ale również ogromne możliwości. Będzie to czas, w którym Polska będzie miała szansę wpływać na decyzje podejmowane na poziomie Unii Europejskiej, pełniąc rolę odpowiedzialnego partnera oraz lidera w negocjacjach wielostronnych.

Rola Rady Organizacji Pozarządowych

W ramach przygotowań do objęcia Prezydencji, Minister ds. społeczeństwa obywatelskiego oraz Pełnomocnik ds. przygotowania i sprawowania przewodnictwa przez Polskę w Radzie Unii Europejskiej ogłosili nabór kandydatek i kandydatów do Rady Organizacji Pozarządowych ds. Prezydencji Polski. Rada ta będzie platformą, która umożliwi realizację oczekiwań i budowanie silnego partnerstwa między sektorem publicznym a organizacjami pozarządowymi.

Kto może zostać członkiem Rady?

Rada Organizacji Pozarządowych Prezydencji będzie składać się z maksymalnie 20 przedstawicieli organizacji pozarządowych. Kandydaci muszą spełniać określone kryteria, w tym posiadać poparcie co najmniej 10 organizacji pozarządowych lub 3 federacji organizacji pozarządowych, a także dobrą znajomość języka angielskiego. Rzetelność, bezstronność oraz nieposzlakowana opinia to kolejne kluczowe wymagania.

Zasady uczestnictwa i obowiązki członków Rady

Osoby wybrane do Rady będą zobowiązane do regularnego uczestnictwa w posiedzeniach oraz zapoznawania się z materiałami przekazywanymi przed spotkaniami. Ważne jest również zapewnienie dyspozycyjności na czas posiedzeń. Weryfikacja zgłoszonych kandydatur zostanie przeprowadzona przez pracowników KPRM i NIW-CRSO, a wybór członków nastąpi na podstawie rekomendacji Ministra ds. społeczeństwa obywatelskiego oraz Pełnomocnika ds. przygotowania i sprawowania przewodnictwa.

To wyjątkowa okazja, aby aktywnie uczestniczyć w kształtowaniu polityki na poziomie europejskim i reprezentować interesy sektora pozarządowego. Zachęcamy wszystkie organizacje do zgłaszania swoich kandydatów i kandydatek!


Na podst. Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój