W ubiegłym roku weszła w życie znowelizowana ustawa o ochronie zwierząt. Przewiduje ona m.in. surowsze kary za znęcanie się nad zwierzętami, czy obligatoryjny obowiązek orzekania przez sądy nawiązek wobec sprawców takich czynów. Na konta wskazanych organizacji, realizujących cele związane z ochroną zwierząt jednorazowo może teraz trafiać od tysiąca do 100 tys. złotych, a sprawcy mogą obejmowani być nawet 15-letnim zakazem posiadania zwierząt.

22 maja ustanowiony został Dniem Praw Zwierząt przez Klub Gaja, który w ten sposób chciał upamiętnić wydarzenia z 1997 roku, kiedy to polski parlament przyjął Ustawę o ochronie zwierząt. Petycję za przyjęciem tego aktu podpisało aż 600 tysięcy osób i była to największa wówczas kampania obywatelska na rzecz praw zwierząt w naszym kraju.

Po 21 latach wejścia w życie tejże ustawy, po licznych jej zmianach doczekaliśmy się kolejnej, istotnej nowelizacji. Dzisiaj z okazji obchodzonego w Polsce Dnia Praw Zwierząt policjanci przypominają nie tylko o tym jakie obowiązki ciążą na właścicielach zwierząt, ale i wyjaśniają jakie zmiany nastąpiły po ostatniej, ubiegłorocznej nowelizacji.

Obowiązująca ustawa reguluje postępowanie ze zwierzętami kręgowymi. W odniesieniu do tych domowych zobowiązuje ona właścicieli i opiekunów nie tylko do humanitarnego ich traktowania. W myśl przepisów każdy kto utrzymuje zwierzę ma obowiązek zapewnić mu pomieszczenie chroniące je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego, umożliwiające swobodną zmianę pozycji ciała, odpowiednią karmę i stały dostęp do wody. Zabronione jest przy tym trzymanie zwierząt domowych na uwięzi w sposób stały dłużej niż 12 godzin w ciągu doby lub powodujący u nich uszkodzenie ciała lub cierpienie oraz niezapewniający możliwości niezbędnego ruchu. Długość uwięzi przy tym nie może być krótsza niż 3 m.

Ustawa zabrania zabijania zwierząt, za wyjątkiem przypadków w niej opisanych, a ponadto znęcania się nad nimi. Do ostatnich z wymienionych zachowań człowieka, przy zastosowaniu tzw. otwartego katalogu wymienia m.in. takie zachowania jak: umyślne zranienie lub okaleczenie, bicie zwierząt, złośliwe straszenie lub drażnienie, utrzymywanie ich w niewłaściwych warunkach bytowania, porzucenie, organizowanie walk zwierząt, czy obcowanie płciowe ze zwierzęciem, głodzenie i wiele innych.

W świetle przywołanych i znowelizowanych przepisów za zabicie zwierzęcia sprawcom takich czynów grozi teraz do 3 lat pozbawienia wolności. Podobna kara spotka osoby znęcające się nad zwierzętami. Jeśli ich zachowanie wypełnia natomiast znamiona szczególnego okrucieństwa w więzieniu mogą spędzić nawet do lat 5.

Ustawa wymienia również kilkadziesiąt zachowań stanowiących wykroczenia względem zwierząt, czy obowiązków nałożonych przez nią m.in. na właścicieli lub opiekunów. Przewiduje także możliwość odebrania zwierzęcia w sytuacji, gdy jego zdrowiu lub życiu zagraża niebezpieczeństwo oraz możliwość orzekania przepadku zwierzęcia, czy bezwzględnego, sądowego zakazu posiadania zwierząt na wydłużony, nawet 15-letni okres, który w przypadku szczególnego okrucieństwa orzekany będzie obowiązkowo.

Za ochronę praw zwierząt odpowiedzialne są organy administracji publicznej, które podejmują działania w tym zakresie. Zgodnie z literą prawa mają obowiązek współdziałania w tym zakresie z odpowiednimi instytucjami i organizacjami krajowymi i międzynarodowymi. Podobnie jak one każdy świadomy obywatel może nieść pomoc, czy sprzeciwić się okrucieństwu wobec zwierząt i zawiadomić odpowiednie organy o ich krzywdzie.

Pamiętaj – traktuj swojego pupila humanitarnie i przestrzegaj obowiązków związanych z jego utrzymywaniem pod swoim dachem. Nie puszczaj luzem bez możliwości kontroli i sprzątaj po swoim zwierzęciu. Nie zapominaj też, że w przypadku lekkomyślności i zaniedbania możesz zostać pociągnięty nie tylko do odpowiedzialności karnej, ale i tej wynikającej z przepisów prawa cywilnego tj. odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez zwierzę.