Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Jastrzębie-Zdrój

Podczas wczorajszego zebrania mieszkańców sołectwa Bzie zdecydowano, że w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok, w Domu Strażaka ma zostać wyremontowana sala balowa.

fot. Robert Sitek

Jednak to niejedyny projekt, jaki przeszedł – sołectwo miało bowiem do rozdysponowania kwotę 209 703,00 zł.

Mieszkańcy sołectwa Bzie złożyli kilka wniosków do Budżetu Obywatelskiego 2020. Siedem projektów otrzymało pozytywną ocenę wydziałów merytorycznych i to właśnie one poddane zostały pod głosowanie. Na zebraniu wiejskim pojawiło się 66 mieszkańców, w głosowaniu nad zadaniami wzięło udział 65 osób.

Najwięcej osób, bo aż 22, oddało swój głos na zadanie dotyczące aranżacji i remontu sali balowej w Domu Strażaka przy ulicy Rostków 7, wstępnie wycenione na 190 000,00 zł. Kolejnym projektem jest zakup oczyszczaczy powietrza do Publicznego Przedszkola nr 11 i jego filii przy ulicy Niepodległości, wyceniony na 19 000,00 zł.

Harmonogram pozostałych spotkań przedstawia się następująco:

  • sołectwo Ruptawa-Cisówka: Szkoła Podstawowa nr 17 przy ul. ks. Płonki 23, 11 czerwca, godz. 17.00
  • osiedle Zofiówka: Restauracja Zielone Oczko przy ul. Rybnickiej 6, 12 czerwca, godz. 17.00
  • osiedle Morcinka: Szkoła Podstawowa nr 13 przy ul. Katowickiej 35, 17 czerwca, godz. 17.00.