Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Jastrzębie-Zdrój

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w wypadku drogowym zginął tragicznie nadkom. Krzysztof Skowron - Komendant Powiatowy Policji w Mikołowie. Rodzinie, bliskim, przyjaciołom oraz znajomym kondolencje, wyrazy szczerego żalu i współczucia z powodu śmierci w imieniu własnym, kierownictwa oraz policjantów i pracowników Policji składa Komendant Miejski Policji w Jastrzębiu-Zdroju mł. insp. Mirosław Jordan.

Śmierć Krzysztofa Skowrona jest dla nas ciosem.
Nie ma słów by opisać żal i współczucie,
jakie w tej chwili czujemy.

Cześć Jego pamięci!