Od 31 października do 19 grudnia 2019 roku mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą składać wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Śląskiego grantu na inwestycje.

W Konkursie 3.2 Innowacje w MŚP do rozdania są 153 mln zł. Firmy mogą otrzymać środki na kupno materiałów budowlanych i zabudowanych nieruchomości do celów produkcyjnych oraz na nabycie nowych środków trwałych – maszyn i urządzeń. Dofinansowanie ma na celu zwiększenie zastosowania innowacji w sektorze MŚP.

Szczegóły:  https://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/475

Do 16 grudnia trwa również nabór wniosków o dofinansowanie badań przemysłowych i prac rozwojowych realizowanych przez przedsiębiorstwa. Dofinansowanie można uzyskać na: badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe, prace przedwdrożeniowe, ryczałt na koszty pośrednie związane z projektem, wynagrodzenia, podwykonawstwo, aparaturę badawczą, materiały, sprzęt laboratoryjny, wynajem/leasing sprzętu i powierzchni. Wsparcie jest udzielana w ramach Programu Operacyjnego  Inteligentny Rozwój Konkurs 6/1.1.1/2019 - Szybka ścieżka.

Szczegóły:  https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs-6-1-1-1-2019/

Natomiast do 15 listopada są przyjmowane wnioski w ramach konkursu 4/1.1.1 Szybka ścieżka – Tworzywa sztuczne, którego celem jest poprawa poziomu innowacyjności przedsiębiorstw dzięki wykorzystaniu rezultatów prac B+R. Dotyczy trzech obszarów badawczych - wytwarzania podstawowego surowca do produkcji wyrobów z tworzyw, modyfikowanie własności tworzyw i wytwarzanie produktów końcowych oraz zbiórki, segregacji, utylizacji i recyklingu zużytych odpadów, w tym projektowanie pod recykling. Wartość kosztów kwalifikowanych od 1 mln zł do 50 mln zł. Środki przeznaczone na realizację projektów wyłonionych w konkursie wynoszą 180 000 000 zł. Dofinansowanie udzielane jest na realizację projektu obejmującegobadania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe, których efektem jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej.

Szczegóły: https://www.ncbr.gov.pl/index.php?id=33719&L=4