Został ogłoszony nabór uzupełniający do Rady Sportu. Rada pełni funkcje opiniodawcze i doradcze przy Prezydencie Miasta Jastrzębie-Zdrój w zakresie sportu.

Członek Rady Sportu zostanie powołany przez prezydenta spośród kandydatów rekomendowanych przez organizacje i instytucje realizujące zadania w zakresie kultury fizycznej.

Pisemne propozycje podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania stowarzyszenia można składać do 18 października 2019 r. na adres Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój przy Al. Piłsudskiego 60.

Zgłoszenie powinno zawierać:

  • imię i nazwisko kandydata, dane do kontaktu,
  • nazwę i siedzibę organizacji lub instytucji zgłaszającej kandydata,
  • krótki opis doświadczeń i umiejętności kandydata, które przydatne będą w pracach Rady Sportu.