Miejska Biblioteka Publiczna 
ul. Wielkopolska 1a 
27.11.2019r. godz. 18:00

Prawa Historii czyli słów kilka o filozofii dziejów.

Zapraszamy na spotkanie z cyklu Filozofia dla Każdego.

„Historia nauczycielką życia”, „Historia często się powtarza”, „Historia uczy jednego: nigdy nikogo niczego nie nauczyła”, „Historia nigdy się nie powtarza”,  – takie wzajemnie wykluczające się bon-moty określają nasze dążenie do odkrycia w dziejach prawidłowości i zrozumienia. Historiozofia, zwana także filozofią historii lub filozofią dziejów, zajmuje się refleksją nad sensem i istotą dziejów rozumianych jako całość zmian zachodzących w czasie. Odkrywając prawidłowości kierujące dziejami wprowadza logiczny porządek zjawisk przeszłych, wyjaśnia teraźniejsze i naświetla możliwe przyszłe wydarzenia. Próby poszukiwania prawidłowości procesu historycznego dokonywane były od kiedy powstała dziedzina wiedzy zwana filozofią. Warto przyjrzeć się tym wysiłkom.

Spotkanie odbędzie się 27 listopada o godz. 18:00 w Bibliotece Głównej. Serdecznie Zapraszamy!