10 grudnia w Urzędzie Skarbowym odbędzie się spotkanie informacyjne dla podatników na temat praw i obowiązków wynikających z prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Budynek Urzędu Skarbowego, przed nik stoją samochody
fot. Łukasz Parylak

Rozpoczęcie zaplanowano na godzinę 12.00.

Spotkanie będzie dotyczyć:

  • obowiązku wprowadzenia kas online dla niektórych branż,
  • możliwości odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących,
  • zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas fiskalnych.