Biblioteka Główna
ul. Wielkopolska 1a
19.02.2020 r. godz. 18:00

W styczniu odbyło się spotkanie poświęcone znanemu bestsellerowi Josteina Gaardera „Świat Zofii”.  Uczestnicy postanowili kontynuować omawianie znanych dzieł filozoficznych za „cel” stawiając sobie „Obronę Sokratesa”. Wprawdzie sam Sokrates nie pozostawił po sobie jakichkolwiek źródeł pisanych, ale wspaniały wykład jego poglądów (pytanie: na ile były to poglądy Sokratesa…) dał jego najsłynniejszy uczeń, a zarazem jeden z najwybitniejszych myślicieli starożytności – Platon. Słynne dialogi Platona w wielkim stopniu opierają się na wymianie poglądów między Sokratesem/wzorcem Filozofa, a jego adherentami. Centralnym i kulminacyjnym punktem działalności Sokratesa jest oskarżenie go o psucie młodzieży i lekceważenie bóstw, proces przeciwko niemu wytoczony i sama śmierć bohatera. Nieprzypadkowo Sokratesa nazywa się męczennikiem filozofii : trudno znaleźć w historii ludzkości człowieka, który tak ochoczo oddałby życie za Prawdę. Przynajmniej w epoce przed Chrystusem…