Na przejściu granicznym w ciągu ulicy Piotrowickiej w Skrbeńsku zarządca czeskiego odcinka drogi zamierza ustawić elementy betonowe ograniczające szerokość jezdni.

Znak drogowy zwężenie jezdni
pixabay.com/pl

Informację taką przekazał Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śląskim. Zmiany są spowodowane nieprzestrzeganiem przez użytkowników drogi obowiązujących ograniczeń wprowadzonych znakami pionowymi B-5 „Zakaz wjazdu samochodów ciężarowych”.

 

Aby zapobiec takiemu postępowaniu, szerokość jezdni zostanie fizycznie zmniejszona poprzez ustawienie betonowych elementów po obu jej stronach. W ten sposób możliwy będzie tylko przejazd pojazdów o szerokości maksymalnie 2,5 m.