Jastrzębie-Zdrój wprowadza pakiet „Wsparcie dla biznesu” dla przedsiębiorców, którzy mają ograniczone możliwości prowadzenia działalności z powodu epidemii.

Baner informacyjny z napisem wsparcie dla biznesu

Walka z koronawirusem bezpośrednio przełoży się na sytuację gospodarczą, a przewidywane już dziś skutki epidemii dotkną wielu branż.

– W tej sytuacji kondycja jastrzębskich firm, a przede wszystkim utrzymanie miejsc pracy jest dla nas priorytetem

– mówi prezydent Anna Hetman.

Miasto Jastrzębie-Zdrój wprowadza pakiet „Wsparcie dla biznesu”.

–  Będziemy pomagać przedsiębiorcom na ile to jest możliwe w w granicach prawa. Tutaj trzeba mieć na uwadze, że ustawy szczególne, ordynacja podatkowa regulują nasze działania. Liczę, że rząd wprowadzi wiele udogodnień dla przedsiębiorców, a my będziemy mieli szerszy wachlarz możliwości

– tłumaczy Anna Hetman.

Na co może liczyć przedsiębiorca w ramach jastrzębskiego pakietu „Wsparcie dla biznesu”:

- przesunięcie terminu płatności czynszu

- rozłożenie na raty płatności czynszu

- obniżenie wysokości stawki czynszu

- zaniechanie poboru czynszu, jeśli przedsiębiorca zawiesił działalność gospodarczą

- przesunięcie płatności podatku od nieruchomości

- umorzenie należności, jeśli wnioskodawca spełnia warunki wynikające z ustawy

- przesunięcie terminu płatności za użytkowanie wieczyste

- przesunięcie terminu płatności, zgodnie z ustawą o dzierżawie gruntów, np. pod ogródek letni jeśli nie prowadzą działalności nie pobierzemy opłaty za dzierżawę

Co ważne, zawsze odbywać się to będzie na wniosek przedsiębiorcy i, w zależności od uzasadnienia, podejmowane będą właściwe czynności.

Przygotowywana jest uchwała dotycząca pomocy dla firm działających na miejskim targowisku. Jeśli radni ją przegłosują, będzie możliwość przesunięcia, rozłożenia na raty lub obniżenia płatności za prowadzoną działalność.

Zdaniem włodarzy Jastrzębia-Zdroju skutki walki z koronawirusem odczuje także miasto.  

– Nie mam dziś wątpliwości, że skutki obecnej sytuacji odczuje również mocno samorząd. Trudno na dziś wyrokować czy też szacować straty, ale już teraz wiem, że jeśli rząd nie wprowadzi rekompensaty dla samorządów, to musimy liczyć się ze znacznym zmniejszaniem dochodów miasta, a co za tym idzie, także z trudnościami w realizacji inwestycji. Niewykluczone, że zostaniemy zmuszeni również do wprowadzania cięć w wydatkach bieżących

– mówi prezydent Anna Hetman.