Z uwagi na ryzyko rozprzestrzeniania koronawirusa placówki wspierające osoby niepełnosprawne muszą czasowo zawiesić działalność.

Na zdjęciu półki z przyborami do zajęć technicznych w Środowiskowym Domu Samopomocy

Decyzją Wojewody Śląskiego do odwołania zamknięte pozostaną placówki wsparcia dziennego, centra i kluby integracji społecznej, dzienne domy i kluby seniora, środowiskowe domy samopomocy i warsztaty terapii zajęciowej.

W jastrzębskim Środowiskowym Domu Samopomocy ze względu na ryzyko epidemiczne zajęcia nie odbywają się już od tygodnia. Na facebooku stowarzyszenia Oligos (https://www.facebook.com/StowarzyszenieOligos/) publikowane są jednak regularnie materiały aktywizujące dla podopiecznych.