Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Jastrzębie-Zdrój

Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu-Zdroju pozyskał dodatkowe 5 milionów złotych z Funduszu Pracy na realizację zadań wynikających z Tarczy Antykryzysowej.

Logo programu.

Łączna kwota w dyspozycji Urzędu przeznaczona na wsparcie istniejących miejsc pracy to 24 mln zł.

W ramach realizacji instrumentów przewidzianych w Tarczy Antykryzysowej tj. pożyczki dla mikroprzedsiębiorców, dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla samozatrudnionych oraz dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników, Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu-Zdroju rozdysponował już niemal 10 milionów złotych.

Największym zainteresowaniem wśród dostępnych form wsparcia cieszą się pożyczki dla mikroprzedsiębiorców na pokrycie bieżących kosztów działalności. W tej sprawie Urząd przyjął ponad 2 100 wniosków i wypłacił 6,3 mln zł na rzecz 1 261 firm.

Duża część środków – niemal 3 mln zł – przyznana została również mikro, małym i średnim przedsiębiorcom wnioskującym o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń swoich pracowników. Dzięki tym środkom dofinansowane zostaną wynagrodzenia 923 pracowników.

Trwa ciągły nabór wniosków o przyznanie pożyczki a w terminie do 25.05.2020 r. Urząd prowadził będzie nabór wniosków na:

  • dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającą pracowników,
  • dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców,
  • dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla organizacji pozarządowych.

Kolejne nabory uruchamiane będą cyklicznie.

Szczegółowe informacje o możliwościach otrzymania wsparcia z PUP - tel. 32 4753012 wew. 34, 35, oraz na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy.