Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Jastrzębie-Zdrój

Co roku, 30 maja, dziękujemy osobom, które poświęcają swój czas i wysiłek, by przygotować dzieci do godnego, samodzielnego i odpowiedzialnego życia.

Plakat z napisem: "Dobrze, że jesteście"

To święto osób, które nieustannie dbają o wychowanie zgodne z zasadami etyki, zaspokajają potrzeby dzieci, nie tylko te bytowe czy zdrowotne, ale przede wszystkim emocjonalne.

- Dajecie miłość i uśmiech, pozwalacie podopiecznym z nadzieją patrzeć w przyszłość. Wszystkim Rodzinom Zastępczym życzę, abyście nigdy nie ustawali w Waszej misji, a każdy dzień przynosił dużo radości i jeszcze więcej sił

- życzy Anna Hetman, prezydent miasta

W 2019 roku, w Jastrzębiu-Zdroju funkcjonowały 133 rodziny zastępcze różnego typu. Pod ich opieką znalazło się 186 dzieci.

Więcej informacji o rodzicielstwie zastępczym można uzyskać na oficjalnej stronie w serwisie Facebook.