W okresie panującej pandemii, dzieci i młodzież spędzają swój czas głównie w domu. Ale czy to oznacza, że są zupełnie bezpieczne? Okazuje się, że główną formą spędzania czasu wolnego w tej chwili jest korzystanie z komputera i Internetu. O zagrożeniach wynikających z niewłaściwego korzystania z tych narzędzi opowiadała komisarz Aneta Zacharjasz. Zajęcia dla uczniów Zespołu Szkół Nr 5 zostały zorganizowane online.

Jastrzębscy policjanci realizują szereg działań profilaktycznych ukierunkowanych na bezpieczeństwo różnych grup społecznych. Aktualna sytuacja epidemiologiczna w kraju uniemożliwia prowadzenie bezpośrednich spotkań. Dlatego dostosowując się do obowiązujących przepisów, policjanci realizują zadania profilaktyczne online. Uczestniczyli w nich uczniowie klasy czwartej i szóstej Zespołu Szkół Nr 5 w Jastrzębiu-Zdroju. Tematem spotkania było bezpieczne korzystanie z Internetu oraz odpowiedzialność karna.


Jak się okazuje, uczniowie pozbawieni możliwości uczęszczania do szkół i bezpośredniego kontaktu z rówieśnikami coraz częściej swój wolny czas spędzają w cyberprzestrzeni. Mają dostęp do materiałów prezentujących szkodliwe treści i wzorce zachowań. Cyberprzemoc staje się coraz bardziej popularna. Dlatego tak ważne jest prowadzenie profilaktyki ukierunkowanej na ich bezpieczeństwo w wirtualnym świecie. Uświadamianie młodym ludziom, że poza korzyściami, jakie dają nowoczesne technologie, kryją się w nich także zagrożenia, których można uniknąć. Niebezpieczne gry, hejtowanie, nawiązywanie kontaktu z nieznajomymi, dostęp do materiałów pornograficznych lub emanujących przemocą, to wciąż aktualne zagrożenia, o których mówiła kom. Aneta Zacharjasz.
Młodzież uczestniczyła w prelekcji, siedząc w swoich domach. Poprzez platformę zajęć edukacyjnych, mogli słuchać, rozmawiać i zadawać pytania policjantce.