Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Jastrzębie-Zdrój

Spółka Centralny Port Komunikacyjny zawarła kontrakt na studium wykonalności dotyczące budowy odcinka szybkiej kolei Katowice - Ostrawa. Linia obsłuży również Jastrzębie-Zdrój.

Uczestnicy konferencji prezentują podpisane dokumenty.

- Największą częścią nakładów programu CPK będą inwestycje w infrastrukturę kolejową, nie tylko w koleje dużej prędkości, ale także połączenia regionalne, aglomeracyjne, dojazdowe. Co więcej, są to inwestycje bardzo wspierane przez Komisję Europejską

– w przemówieniu przed uroczystym podpisaniem umowy powiedział Marcin Horała, wiceminister i pełnomocnik rządu ds. CPK.

Studium wykonalności linii kolejowej łączącej Katowice i Ostrawę wykona konsorcjum, którego liderem jest firma Egis Poland. Kontrakt opiewa na kwotę niemal 11 mln zł netto. Wykonawca na przygotowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego będzie miał 11 miesięcy. Według harmonogramu Centralnego Portu Komunikacyjnego pierwsze prace budowlane na odcinku mają ruszyć w 2024 r.

- Potrzebujemy nowych motorów rozwojowych polskiej gospodarki i jednym z nich może być najlepszy i światowej klasy system transportowy

– skomentował wiceminister.

Linia, o planowanawnej długości ok. 75 kilometrów, i prędkości poruszających się po niej pociągów wynoszącej nawet 250 km/h, to inwestycja w ramach tzw. szprychy nr 7, która połączy polską i czeską sieć Kolei Dużych Prędkości. Projekt obejmie odcinek między Katowicami a Ostrawą oraz odcinek Jastrzębie-Zdrój – Wodzisław Śląski wraz z odgałęzieniem do planowanej stacji Jastrzębie-Zdrój Centrum i łącznicami w kierunku Rybnika i Wodzisławia Śląskiego.

- Kiedy w 2012 r. wpisaliśmy powrót kolei do Strategii Rozwoju Miasta wielu mówiło, że to nierealne przedsięwzięcie. W 2017 r. wykonaliśmy opracowanie analizujące możliwość powrotu kolei do Jastrzębia i z nim pukaliśmy do wszystkich drzwi – efektem tego jest dzisiejsze podpisanie umowy, która przybliża realny moment powrotu kolei do naszego miasta. Dziękuję wszystkim zaangażowanym za podjęte działania, które doprowadziły nas w to miejsce

– powiedział Roman Foksowicz, zastępca prezydenta miasta.