Uczniowie klas maturalnych, w ramach Otwartych Spotkań z Politechniką Śląską, zapoznali się z ofertą studiów.

Zdjęcie przedstawia uczniów klas maturalnych przy stoisku Politechniki Śląskiej.

Wydarzenie, zorganizowane przez Centrum Kształcenia Ustawicznego – filię Politechniki Śląskiej w Rybniku, odbyło się w gościnnych progach Zespołu Szkół nr 2 im. Wojciecha Korfantego w Jastrzębiu-Zdroju.

Naukowcy uczelni przybliżali przyszłym studentom charakterystykę poszczególnych kierunków. Przeprowadzili szereg prezentacji najciekawszych zagadnień, którymi zajmują się podczas zajęć oraz pokazali efektowne prototypy zrealizowane przez studentów i wykładowców. Omawiali również zawody i kwalifikacje, które można zdobyć w ramach studiów. Członkowie kół naukowych rozmową i entuzjazmem przekonywali młodych jastrzębian i zachęcali do udziału w rekrutacji. Przekonywali również, że obok kierunków czysto technicznych, Politechnika Śląska posiada również ofertę studiów ekonomicznych i społecznych. Bez odpowiedzi nie pozostało żadne zadane pytanie.

Uczniowie mieli okazję poznać:

  • Wydział Architektury
  • Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki
  • Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej 
  • Wydział Inżynierii Biomedycznej 
  • Wydział Matematyki Stosowanej 
  • Wydział Mechaniczny Technologiczny  
  • Wydział Organizacji i Zarządzania  
  • Instytut Badań nad Edukacją i Komunikacją

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Politechniki Śląskiej.