Handel ludźmi, to temat na który w wielu przypadkach słyszymy, „mnie to nie dotyczy”. Dopiero rozmowa na temat tego zjawiska i jego rozmiarów otwiera wielu osobom oczy. Uświadamiamy sobie wtedy, że tak naprawdę może dotyczyć nas wszystkich, bez względu na wiek, płeć i pochodzenie. O tym czym jest handel ludźmi, jak działają sprawcy, a przede wszystkim na co należy zwrócić uwagę, żeby nie stać się ich ofiarą i gdzie szukać pomocy, mówią funkcjonariusze Policji podczas organizowanych spotkań.

Przeciwdziałanie handlowi ludźmi, to temat podejmowany przez policjantów jastrzębskiej jednostki. Od wielu lat organizują oni na terenie miasta różnego rodzaju spotkania profilaktyczne. Jest to bardzo ważny temat, który może dotyczyć nas wszystkich. Podczas rozmów z uczniami szkół profilaktycy wyjaśniają przede wszystkim czym jest handel ludźmi? Jak działają sprawcy, jakie stosują metody, a także na co należy zwrócić uwagę, żeby nie stać się ich ofiarą. Z uwagi, iż praca za granicą w dalszym ciągu stwarza atrakcyjne perspektywy zatrudnienia, mundurowi informują także o zagrożeniach związanych z poszukiwaniem pracy poza granicami Polski, udzielając cennych wskazówek, dzięki którym młodzież może zwiększyć swoje bezpieczeństwo. Na zakończenie spotkania mundurowi informują także o telefonach pomocowych oraz stronach internetowych umożliwiających poszerzenie wiedzy.

Rozmawiając o handlu ludźmi, pamiętajmy, że nie jest on tylko związany z seksbiznesem, przymusową pracą czy też handlem organami. To także nielegalna adopcja, pornografia dziecięca, żebractwo, wykorzystywanie do celów przestępczych oraz wszelkie działania skierowane na wyzysk ludzi, naruszające prawo decydowania o sobie. Ofiarą może stać się każdy bez względu na wiek, płeć, czy pochodzenie. Środkiem do osiągniecia przez sprawców celu jest między innymi stosowanie przemocy zarówno psychicznej, jak i fizycznej, gróźb, różnych form zastraszania. Osoby zajmujące się tym procederem nie działają w pojedynkę. To bardzo dobrze zorganizowana, hermetyczna grupa przestępcza, gdzie każdy ma do wykonania określone zadanie. Utrudnieniem jest również dotarcie do pokrzywdzonych, którzy wielokrotnie zastraszani utratą życia ich samych bądź osób im bliskich, bici czy też wykorzystywani do różnego rodzaju  usług seksualnych, boją się mówić o tym co ich spotkało.

 

Więcej na temat handlu ludźmi można znaleźć na stronach internetowych :

Krajowego Centrum Interwencyjno – Konsultacyjnego dla Ofiar Handlu Ludźmi www.kcik.pl, www.handelludzmi.eu

Infolinia dla ofiar oraz poradnictwo przedwyjazdowe numer  telefonu 22 628 0120 

LaStrada Fundacja Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu, www.strada.org.pl,

Telefon zaufania: +48 22 628 99 99  (pomoc, porady)