W formule online spotkali się realizatorzy projektów polsko-czeskiej współpracy z największych miast Euroregionu Śląsk Cieszyński – Jastrzębia-Zdroju, Karwiny i Hawierzowa.

Plansza z prezentacji - informacje powtórzone.

W minioną środę, 15 czerwca, w formule online spotkali się ze sobą realizatorzy projektów polsko-czeskiej współpracy z trzech największych miast Euroregionu Śląsk Cieszyński – Jastrzębia-Zdroju, Karwiny i Hawierzowa. Webinarium pn. „Jastrzębie-Zdrój, Karwina, Hawierzów – transgraniczna aktywność miast polsko-czeskiego pogranicza w przeddzień nowej perspektywy Unii Europejskiej” zostało zrealizowane w ramach projektu pn. „26 lat współpracy miast Jastrzębie-Zdrój, Karwina, Hawierzów”.

Polsko-czeska współpraca transgraniczna, prowadzona przez trzy największe miasta Euroregionu Śląsk Cieszyński: Jastrzębie-Zdrój, Karwinę i Hawierzów – dzisiaj ma już ponad 27 letnią tradycję. W marcu 1995 roku nasze miasta podpisały umowy o wzajemnej współpracy, które dały początek owocnej wymianie doświadczeń podobnych do siebie poprzez charakter i historię miast. Przynależność do Euroregionu Śląsk Cieszyński i dostępne fundusze unijne znaczącą zintensyfikowały tę współpracę i nadały jej inny, bo zadaniowy – zmierzający do osiągania wspólnie określonych celów, charakter. Na przestrzeni lat miasta, wraz z podmiotami z ich terenu, zrealizowały ponad sto mikroprojektów oraz dwanaście dużych projektów inwestycyjnych dofinansowanych z funduszy unijnych, dedykowanych projektom transgranicznym.

Projekt, w ramach którego odbyło się webinarium, przygotowywany był na okoliczność jubileuszu 25-lecia podpisania umów partnerskich. Niestety pandemia COVID zmieniła jego założenia, przesunęła realizację projektu w czasie i nieco zmieniła sposób jego realizacji. 

Ponad trzygodzinne webinarium połączyło ze sobą ponad 50 uczestników z obu stron granicy, którzy mieli okazję wymienić się doświadczeniami z realizowanych na przestrzeni tych lat wspólnych aktywności. O swoich odczuciach z realizacji transgranicznych przedsięwzięć opowiadali:

Z obszaru bezpieczeństwo publiczne:

 • Wojciech Piechaczek – PSP Jastrzębie-Zdrój
 • Grzegorz Osóbka – SM Jastrzębie-Zdrój
 • Pavel Hass – Komendant Straży Pożarnej w Czeskim Cieszynie (obejmuje Karwinę i Hawierzów) 
 • Petr Bicej – Miejska Policja Karwina 
 • Bohuslav Muras – Miejska Policja Hawierzów 

Z obszaru kultura, edukacja, młodzież:

 • Marketa Kukrechtowa – Biblioteka Karwina 
 • Zdenek Jelinek –Základní škola a Mateřská škola Cihelní, Karviná
 • Janusz Jurczak – MOK Jastrzębie-Zdrój
 • Igor Traska - Zastępca Dyrektora ds. Nauczania Praktycznego, Liceum Techniczne - Šumbark

Z obszaru samorząd:

 • Bohuslav Niemiec – Miasto Hawierzów
 • Lukas Raszyk – Miasto Karwina 
 • Roman Foskowicz – Miasto Jastrzębie-Zdrój

Podczas spotkania przedstawiono wyniki badania ankietowego związanego z istnieniem transgranicznych partnerstw w korelacji podmiotów z trzech miast oraz potrzeby ich nawiązywania, realizowanych polsko-czeskich projektów transgranicznych, a także potencjału organizacyjnego związanego z możliwością realizacji przedsięwzięć w nowej perspektywie finansowania 2021-2027. O założeniach nowego programu INTERREG VI-A Republika-Czeska – Polska mówili dyrektorzy polskiej i czeskiej strony Euroregionu Śląsk Cieszyński – Bogdan Kasperek i Tomas Balcar, którzy dokonali także porównania współpracy Jastrzębia-Zdroju, Karwiny i Hawierzowa w odniesieniu do innych gmin polsko-czeskiego pogranicza.

Poziom współpracy naszych miast został wysoko oceniony przez Euroregion Śląsk Cieszyński, a model współpracy naszych miast oraz wdrażany od wielu lat wspólnie wypracowany Program partnerskiej współpracy, jest dobrą praktyką kopiowaną i wdrażaną w okolicznych gminach. 

Intensywność i charakter naszej współpracy pozwoliły na podejmowanie wspólnych działań, przede wszystkim projektowych:

 • budujących więzi społeczne pomiędzy naszymi miastami np. projekty bibliotek, ośrodków kultury, szkół, organizacji pozarządowych,
 • zmieniających wygląd naszych miast np. remonty dróg (ul. Komuny Paryskiej w Jastrzębiu-Zdroju), modernizacja miejskich parków (Park za Dąbrówką, Park Zdrojowy) place zabaw dla dzieci (Park Zdrojowy), siłownie zewnętrzne, infrastruktura street workout (os. Zofiówka, ZSz nr 6), ścieżki rowerowe – ŻSzR,
 • dbających o nasze bezpieczeństwo – liczne projekty doposażające straże miejskie z trzech miast, projekty doposażające straże pożarne, wspólne ćwiczenia służb mundurowych, projekty Szpitala Wojewódzkiego Nr 2,
 • promujących transgraniczną aktywność miast w stolicach naszych państw, w Europie: wizyty w ambasadzie RP w Pradze, ambasadzie RCZ w Warszawie, wizyta studyjna z częścią konferencyjną w Parlamencie Europejskim w Brukseli. Tam wszędzie opowiadaliśmy o tym, jak istotną rolę odgrywają fundusze europejskie wspierające współpracę transgraniczną. Nasze trzy miasta (największe w Euroregionie Śląsk Cieszyński) zabiegały o to, by tych środków na realizację wspólnych projektów przygranicznym gminom zwyczajnie nie zabrakło, by alokacja funduszy unijnych na programy współpracy transgranicznej była odpowiedzią na potrzeby gmin z terenów przygranicznych. Pokazywaliśmy, że taka współpraca ma istotny wpływ na budowanie relacji pomiędzy społecznościami zlokalizowanymi po obu stronach granicy. 

Webinarium było okazją do spotkania szerokiego grona osób zaangażowanych w aranżowanie współpracy transgranicznej naszych miast. Było okazją do wspomnień i podsumowań. Ze strony występujących padło wiele deklaracji dotyczących woli dalszej ich współpracy w nowej perspektywie unijnej 2021 – 2027. To pozwala mieć nadzieję, iż następne lata przyniosą kolejne ciekawe polsko-czeskie projekty, których efekty zauważalne będą w przestrzeniach miejskich Jastrzębia-Zdroju, Karwiny i Hawierzowa. 

Webinarium za pośrednictwem transmisji na FB obejrzało ponad 200 odbiorców.

Nagrane webinarium (do odtworzenia) dostępne jest na profilu FB Euroregionu Śląsk Cieszyński z datą 15.06.2022 r.

Do pobrania:

 • Ikona format pliku pptx
  Podsumowanie współpracy - prezentacjaFormat pliku: pptx | Rozmiar pliku: 1,019 KB

Projekt pn. „26 lat współpracy miast Jastrzębie-Zdrój, Karwina, Hawierzów” nr rej. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_010/0002506 dofinansowany został ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska i Budżetu Państwa za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński