Ewakuacja to jeden z najbardziej istotnych elementów ochrony przeciwpożarowej. Jej organizacja i przebieg wpływa bezpośrednio na bezpieczeństwo osób przebywających w obiekcie. Dlatego dziś około godziny 9:00 w Szkole Podstawowej nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju odbyło się próbne sprawdzenie warunków i organizacji ewakuacji, połączone z ćwiczeniami jednostek straży pożarnej. Przy okazji tak licznego uczestnictwa dzieci przeprowadzono pogadankę dotyczącą Bezpiecznych Wakacji.

Około godziny 9:00 centrala sygnalizacji pożaru, dozorująca budynek główny Szkoły, wykryła źródło ognia, uruchamiając alarm w całym budynku. Pan Dyrektor Szkoły zarządził ewakuację wszystkich osób znajdujących się w budynku. Na szczęście to tylko próbny alarm przeciwpożarowy.
Ćwiczenia pokazały, że Szkoła Podstawowa nr 6 przygotowana jest do sprawnej koordynacji oraz zapewnienia skutecznego i sprawnego przebiegu ewakuacji.
Obecna na miejscu komisarz Aneta Zacharjasz oraz dzielnicowi młodszy aspirant Łukasz Szczepański i sierżant Marcin Błażejczyk w trakcie spotkania, zorganizowali akcję „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”. Akcja ta to działania profilaktyczno-edukacyjne wpajające młodym ludziom, spędzającym czas nad morzem czy jeziorami, zachowania, dzięki którym kąpiele i wodne zabawy nie skończą się nieszczęściem. By przekaz uatrakcyjnić, dzieci mogły pooglądać z bliska radiowóz policyjny. Adresatami tego policyjnego projektu są dzieci, młodzież i dorośli, którzy, jako opiekunowie, powinni zwracać szczególną uwagę na najmłodszych właśnie podczas czasu wolnego.

  • Zdjęcie przedstawiające uczestników spotkania.
  • Zdjęcie przedstawiające uczestników spotkania.
  • Zdjęcie przedstawiające uczestników spotkania.
  • Zdjęcie przedstawiające uczestników spotkania.
  • Zdjęcie przedstawiające uczestników spotkania.
  • Zdjęcie przedstawiające uczestników spotkania.