Znamy już zadania, które będą realizowane z Funduszu Sołeckiego w 2023 roku. Zostały wybrane przez mieszkańców na zebraniach na przełomie sierpnia/września.

Zdjęcie z lotu ptaka - Ruptawa-Cisówka - szkoła.

Sołectwo Bzie:

 • zakup namiotów, 
 • organizacja festynów, 
 • zakup i montaż przystanku rowerowego.

Sołectwo Skrzeczkowice:

 • remont nawierzchni drogi na ul. Myśliwskiej w Jastrzębiu-Zdroju.

Sołectwo Borynia:

 • organizacji imprez/uroczystości kulturalno-promocyjnych, 
 • remont nawierzchni drogi na ul. Myśliwskiej w Jastrzębiu-Zdroju.

Sołectwo Moszczenica:

 • naprawa drogi ul. Ks. Kowalczyka na odcinku 60 m, 
 • uroczystości kulturalno-promocyjne,
 • naprawa traktu pieszego – łącznik ul. Kościelnej z ul. Prof. Ranoszka.

Sołectwo Ruptawa-Cisówka:     

 • zakupienie metalowego pojemnika w kształcie serca na nakrętki plastikowe,
 • zakupienie strojów regionalnych dla Koła Gospodyń Wiejskich w Ruptawie, 
 • zakupienie zestawu ogrodowego, 
 • organizacji imprez kulturalno-integracyjnych, 
 • pokrycie wydatków na utrzymanie rowów i korytek odwadniających.

Sołectwo Szeroka:

 • remont chodnika ul. Norwida od miejsca zakończenia remontu w stronę cmentarza komunalnego,
 • zakup i instalacja monitoringu budynku OSP, wiaty rekreacyjnej i placu zabaw ul. Gagarina 130,
 • imprezy kulturalno-integracyjne dla mieszkańców Sołectwa Szeroka,
 • wymiana oświetlenia na oprawy LED w lampach na ul. Powstańców Śl.

Każde z jastrzębskich sołectw (Borynia, Bzie, Moszczenica, Ruptawa-Cisówka, Skrzeczkowice oraz Szeroka) w ramach Funduszu Sołeckiego dysponuje kwotą 68 215,70 zł. Łącznie daje to 409 294,20 zł.

Co to jest fundusz sołecki?

Fundusz sołecki jest formą budżetu partycypacyjnego. Są to pieniądze wyodrębnione w budżecie gminy, o wydatkowaniu których decydują bezpośrednio mieszkańcy poszczególnych sołectw. Pieniądze zagwarantowane dla sołectwa mają służyć  poprawie warunków życia mieszkańców.