Za nami 6. edycja akcji „Biała wstążka”.

Mężczyzna wskazuje na wstażkę.

Akcje informacyjne, dyżury specjalistów, trening samoobrony dla kobiet, prelekcje w szkołach, mecz Jastrzębskiego Węgla, to tylko niektóre elementy kampanii „Biała wstążka”, która była prowadzona na terenie naszego miasta od 25 listopada do 6 grudnia.

Kampania „Biała wstążka” odbyła się w naszym mieście już po raz szósty. W tym roku prowadzona była od hasłem „Hejt – przemoc zaczyna się słów”.

 

Za każdym razem zastanawiamy się nad hasłem. Tym razem uznaliśmy, że hejt jest jedną z form przemocy, bo jest wszechobecny i może dotknąć każdego

– tłumaczy Iwona Mikołajczyk z Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Jastrzębiu-Zdroju.

Autorką plakatu promującego akcję jest Magdalena Lulek ze Szkoły Podstawowej nr 9, która wygrała konkurs plastyczny skierowany do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

 

Celem konkursu  było propagowanie wśród młodzieży zachowań i postaw uwrażliwiających na wszelkie formy przemocy – zarówno w rodzinie, jak i w szkole oraz w środowisku

– wyjaśnia Iwona Mikołajczyk.

W ramach kampanii zorganizowano szereg działań informacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych. Nie zabrakło prelekcji w szkołach, dyżurów specjalistów i porad specjalistycznych, gdzie osoby doświadczające przemocy mogły uzyskać wsparcie oraz niezbędne informacje.

Jednym z elementów był trening samoobrony dla kobiet, który w hali „Omega” przeprowadzili trenerzy z Regionu IPA Jastrzębie. Z kolei pracownice socjalne Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju wspólnie z mundurowymi na ulicach przypinały mężczyznom białe wstążki  - jako symbol osobistej deklaracji, że nigdy nie zostaną sprawcami przemocy wobec kobiet i będą na nią reagować.

Na zakończenie kampanii rozegrano mecz w którym wzięli udział siatkarze drużyn Jastrzębski Węgiel oraz Cerrad Enea Czarni Radom.

Kampania „Białej Wstążki” to akcja międzynarodowa, która została stworzona  przez mężczyzn i jest przede wszystkim do nich skierowana. Białe wstążki po raz pierwszy założyli mężczyźni z Kanady, którzy w 1991 r. postanowili w ten sposób uczcić pamięć 14 studentek zamordowanych 6 grudnia 1989 r. w budynku Politechniki w Montrealu. Napastnik, 25-letni mężczyzna uważał, że kobiety nie powinny studiować na wydziałach nauk ścisłych, technicznych.

Inicjatorem kampanii „Białej Wstążki” w Jastrzębiu-Zdroju jest Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działający w naszym mieście. W tegoroczną kampanię włączyli się przedstawiciele Ośrodka Pomocy Społecznej, Komendy Miejskiej Policji, Sądu Rejonowego, Straży Miejskiej, Urzędu Miasta – Wydział Edukacji i Wydział Dialogu Społecznego. Ponadto akcję wsparli: firma „Druczek” z Jastrzębia Zdroju, firma „F.H.U. Seger” z Jastrzębia Zdroju, MOSiR oraz Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji IPA (sekcja polska).

Kampanię honorowym patronatem objęła Prezydent Miasta Anna Hetman.

Tekst: Patrycja Wróblewska-Wojda/Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju