Do 21 marca czekamy na złożenie wniosków przez mieszkańców do Jastrzębskiego Budżetu Obywatelskiego.

Zdjęcie przedstawia plakat Jastrzębskiego Budżetu Obywatelskiego.

Pierwsi Jastrzębianie już złożyli swoje propozycje. Do czwartku wpłynęło do Urzędu Miasta łącznie 11 projektów na zadania osiedlowe/sołeckie. Inni już po konsultacjach pracują nad ostateczną wersją wniosków. Na realizację pomysłów mieszkańców miasto przeznaczy w 2024 roku 3miliony złotych.

 Budżet obywatelski, zwany też partycypacyjnym, to proces, w którym mieszkańcy mogą się zaangażować we współtworzenie miasta. Zgłaszają swoje pomysły na zmianę Jastrzębia-Zdroju, dzięki którym ma się poprawić ich jakość życia. Przez ostanie lata mieszkańcy pokazali, że są aktywni, mają ciekawe propozycje na zmianę ich otoczenia

– mówi prezydent Miasta Anna Hetman.

Propozycje zadania do Jastrzębskiego Budżetu Obywatelskiego może złożyć każdy mieszkaniec, bez względu na wiek. Warto podkreślić, że każdemu przysługuje prawo zgłoszenia dwóch zadań:

 - jednego ogólnomiejskiego i jednego osiedlowego lub sołeckiego (dotyczącego osiedla czy też sołectwa, w którym jastrzębianin mieszka).

W przypadku zadania ogólnomiejskiego propozycję należy złożyć wraz z listą poparcia mieszkańców, zawierającą co najmniej 15 podpisów. Co ważne, nie trzeba być mieszkańcem konkretnego osiedla czy sołectwa, na którym chce się projekt ogólnomiejski zrealizować.

Formularze wniosków dostępne są na stronie Miasta w zakładce Jastrzębski Budżet Obywatelski, BIP-ie oraz w magistracie w Wydziale Dialogu Społecznego pokój 201 A.  Wypełnione wnioski można składać:

  • listownie na adres: Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, Wydział Dialogu Społecznego, al. Józefa Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój z dopiskiem „Jastrzębski Budżet Obywatelski” (decyduje data wpływu do Urzędu),
  • osobiście w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta, pokój 020A,
  • elektronicznie za pośrednictwem skrzynki e-PUAP,
  • elektronicznie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. W przypadku przesłania dokumentów w formie skanów, oryginały dokumentów należy złożyć do urzędu w terminie do 21 marca. Niedostarczenie oryginałów dokumentów w wyznaczonym terminie skutkuje niedopuszczeniem do weryfikacji wniosku.

Czekamy na nowe pomysły mieszkańców. Jest jeszcze czas, by rozejrzeć się po swojej okolicy  i zobaczyć, czego nam brakuje, co można zgłosić do Jastrzębskiego Budżetu Obywatelskiego. Tym którzy już złożyli projekty, dziękuję za zaangażowanie

– uzupełnia Prezydent Anna Hetman.

Nadmieńmy, że pula środków w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego wynosi 3 miliony złotych. Środki te podzielone są na pulę ogólnomiejską w wysokości 600 000,00 zł oraz osiedlową sołecką (środki podzielone proporcjonalnie do liczby jej mieszkańców i powierzchni) - 2 400 000,00 zł.

  • szczegółowy podział kwot wg osiedli i sołectw jest podany na stronie budżetu obywatelskiego.

Wszelkie informacje o Jastrzębskim Budżecie Obywatelskim znajdują się w zakładce budzetu obywatelskiego. Informacji udziela także Wydział Dialogu Społecznego Urzędu Miasta tel: 47 85 347, 47 85 349.

Złożenie wniosku to pierwszy krok w procesie budżetu obywatelskiego. Po 21 marca poddawane będą ocenie formalnej i merytoryczno-technicznej. Następnie przygotowana zostanie ostateczna lista zadań ocenionych pozytywnie i negatywnie. Potem decyzja należeć będzie do mieszkańców, którzy w głosowaniu wybiorą projekty do realizacji. Głosować będzie można najwcześniej w czerwcu.