Mirosław Lęga został nowym Przewodniczącym Zarządu Osiedla Pionierów.

W środę, 15 marca w Szkole Podstawowej nr 5, podczas Zebrania Ogólnego Mieszkańców został wybrany nowy Zarząd Osiedla Pionierów.

Nowy Przewodniczący nie miał kontrkandydatów. W głosowaniu tajnym uzyskał 32 głosy za, 4 głosy przeciw, a jedna osoba wstrzymała się od głosu. Podczas zebrania wybrano także nowych członków Zarząd Osiedla Pionierów, którymi zostali: Małgorzata Filipowicz, Wiesława Kosowska, Paweł Piechoczek, Anna Pieszczek. Nowy zarząd został wybrany na 5-letnią kadencję.

Przypominamy, że już dziś odbędzie się Zebranie Ogólne Mieszkańców Osiedla Arki Bożka w Szkole Podstawowej nr 10.