Nasze centrum kompetencyjno- szkoleniowe Enter Jastrzębie z tytułem Lidera Transformacji Energetycznej.

Grafika przedstawia logo projektu

Konkurs Liderzy Transformacji Energetycznej ogłoszony w ramach Polskiego Kongresu Klimatycznego nagradza i promuje produkty, technologie i usługi związane z ochroną klimatu i środowiska, a także inne innowacyjne rozwiązania mające wpływ na przyspieszenie zielonej transformacji Polski.

W tym roku, w kategorii usługi i inne rozwiązania innowacje o charakterze społeczno-gospodarczym okazaliśmy się najlepsi. Kapituła Konkursu składająca się z przedstawicieli świata nauki i biznesu, między innymi Polskiej Akademii Nauk, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i międzynarodowej firmy doradczej Delloite, doceniła wpływ szkoleń i warsztatów na proces sprawiedliwej transformacji miasta, a także podkreśliła ogromne znaczenie tematyki prowadzonych zajęć, czyli Przemysłu 4.0.

Projekt Enter Jastrzębie realizujemy od dwóch lat, a jego szybki i szeroki rozwój nastąpi po otwarciu II etapu Łaźni Moszczenica. Zielona transformacja Polski jest zadaniem nas wszystkich, dlatego niezmiernie cieszy mnie, że działania podejmowane w Jastrzębiu-Zdroju zostały zauważone. Dziękuję bardzo za to wspaniałe wyróżnienie, jestem wdzięczna za uznanie naszego wkładu w ten ważny obszar

– powiedziała Prezydent Anna Hetman.

Czym jest Enter Jastrzębie? Przeczytacie o nim tutaj.

W tym roku szkolenia i wykłady poprowadzą wykładowcy i profesorowie z Politechniki Śląskiej. Szczegóły i nabór wkrótce - Szkolenia są darmowe i mamy na nie 40 miejsc.

Nagrodę w imieniu miasta odebrała Prezydent Anna Hetman, która również w trakcie eksperckiego okrągłego stołu wraz z samorządowcami z innych miasta podzieliła się doświadczeniami Jastrzębia-Zdroju w zakresie budowania potencjału gmin do rozwiązywania problemów środowiskowych.

Polski Kongres Klimatyczny odbywa się pod patronatem Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej i jest dedykowany przede wszystkim praktykom: samorządom oraz firmom realizującym inwestycje publiczne. Jest spotkaniem ekspertów w dziedzinie zrównoważonego rozwoju i innowacyjnych technologii, przedstawicieli organów administracji centralnej oraz agend międzynarodowych, reprezentantów miast z Polski i zagranicy, delegatów biznesu i jego otoczenia oraz organizacji pozarządowych, ekspertów, naukowców i dziennikarzy.

Informacje o kongresie na stronie organizatora.