2 miliony złotych więcej w budżecie miasta z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na rozwój Łaźni Moszczenicy.

Zdjęcie przedstawia wizualizację pomieszczenia w Łaźni.

Fot. Euroregion Těšínské Slezsko - Śląsk Cieszyński

Ostatnie posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Interreg Czechy - Polska przyniosło ważne rozstrzygnięcia dla projektów realizowanych w obszarze Euroregionu Śląska Cieszyńskiego. Komitet wyraził zgodę na zwiększenie o 2 miliony złotych środków w budżecie Jastrzębia-Zdroju. Nasz czeski partner projektu – Dolní oblasti Vítkovice, a.s., otrzymał z kolei 170 tysięcy złotych. W obu przypadkach środki zostaną przeznaczone na wystawy, które już niebawem będą oglądać turyści odwiedzający nasze pogranicze.

Ekspozycje pojawią się w dwóch wyjątkowych miejscach. Powstaje atrakcja turystyczna – Łaźnia Moszczenica w naszym mieście oraz odnawiana jest najstarsza część ekspozycji w Dolnych Witkowicach, słynne U6 Świata Techniki.

Od kilku miesięcy trwa także kampania nowej oferty pogranicza jaką bez wątpienia staje się Szlak Węgla i Stali. Składa się z 10 polskich i czeskich atrakcji, które uczestniczą w tym projekcie. Promowane są również główne atrakcje Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego i morawsko-śląskiej Techno-trasy.

Zadanie jest realizowane przez czterech Partnerów: Dolni oblast Vitkovice, Moravian Silesian Tourism, Miasto Jastrzębie-Zdrój oraz Stowarzyszenie "Olza" - tytuł lidera projektu uzyskało wsparcie w ramach programu Interreg V-A CZ-PL. Jednym z jego działań jest szersze włączenie atrakcji dziedzictwa poprzemysłowego pogranicza do regionalnej promocji zabytków techniki Górnego Śląska, Śląska Cieszyńskiego i Północnych Moraw.