Orzeczenia o niepełnosprawności – jeden dzień robi różnicę.

5 maja 2023 r. opublikowano zmiany w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustawach (Dz. U. z 2023 r. poz. 852), która wprowadza zmiany dotyczące ważności orzeczeń o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności oraz ważności kart parkingowych.

Orzeczenia o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności, którego okres ważności:

- upłynął pomiędzy 9 marca 2020 r. a 31 grudnia 2020 r. oraz karty parkingowe wydane na ich podstawie* zachowują ważność do dnia 31 grudnia 2023 r.
- jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

 

- upłynął pomiędzy 1 stycznia 2021 r. a 31 grudnia 2021 r. oraz karty parkingowe wydane na ich podstawie, zachowują ważność do dnia 31 marca 2024 r.
-jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

 

- upłynął lub upływa pomiędzy 1 stycznia 2022 r. a 5 sierpnia 2023 r. oraz karty parkingowe wydane na ich podstawie zachowują ważność do dnia: 30 września 2024 r.
- jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

 

Jednocześnie uchylony zostanie art. 15h ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095, z późn. zm.)

Graniczną datą  jest data 5 sierpnia 2023 r.- jest to najpóźniejsza data określająca ważność orzeczenia o niepełnosprawności, w przypadku którego nastąpi wydłużenie terminu jego obowiązywania.

Natomiast orzeczenia, których ważność upływa 6 sierpnia 2023r. (włącznie z tym dniem!) i później nie będą miały już wydłużonych terminów ważności. Ważność orzeczeń wygaśnie w terminach wskazanych w tych orzeczeniach!

Osoby te powinny jak najszybciej złożyć w Powiatowym Zespole ds. Orzekania Niepełnosprawności bądź w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych wniosek o wydanie nowego orzeczenia!

 

 

Zmiany wchodzą w życie z dniem 6 sierpnia 2023 r.