Ruszyły prace nad sensorycznym parkiem kieszonkowym.

Już wkrótce zbudowana tam zostanie ścieżka sensoryczna wykonana z różnych rodzajów faktur i materiałów. Ze ścieżką sensoryczną przeplatać się będzie ścieżka edukacyjna składająca się z 11 tablic podzielonych na trzy części:

  1. rośliny
  2. drzewa
  3. pszczelarstwo

Całość zostanie uzupełniona przez nasadzenia roślin, zestawionych tematycznie, tworząc tym samym ogród zmysłów, dostarczający silnych bodźców działających na zmysły osób odwiedzających park. Ogród zostanie podzielony na 5 stref:

  1. strefa wzroku – w rabacie poświęconej zmysłowi wzroku zaprojektowano rośliny, które zachwycać będą różnymi kolorami, rozmiarami oraz pokrojem,
  2. strefa słuchu – w tej części ogrodu będą posadzone rośliny, które wydają dźwięki, np. różne gatunki traw ozdobnych,
  3. strefa węchu – tutaj zagoszczą rośliny aromatyczne, o silnie pachnących kwiatach oraz rośliny, których zapach uwalnia się dopiero po potarciu liści
  4. strefa smaku – fragment ogrodu sensorycznego z  roślinami o jadalnych kwiatach,
  5. strefa dotyku – pojawią się w niej rośliny o różnych fakturach i kształtach, odporne na dotyk i bezpieczne - bez kolców, cierni i ostrych liści.

Na skwerze pojawią się także nowe ławki oraz kosze na odpadki.