Młodzieżowa Rada Miasta w Kancelarii Premiera.

Na zdjęciu uczestnicy konferencji.

Reprezentanci Młodzieżowej Rady Miasta, którzy pochodzą z Zespołu Szkół nr 6 im. Jana III Sobieskiego, wspólnie z dyrektorką szkoły Joanną Kłopeć, uczestniczyli 19 września w Ogólnopolskiej Konferencji Młodzieżowych Rad i Środowisk Młodzieżowych w siedzibie Prezesa Rady Ministrów w Warszawie. To wydarzenie zostało zorganizowane przez Radę Dialogu z Młodym Pokoleniem oraz Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. Podczas konferencji omawiano rosnące zaangażowanie młodzieży w życie publiczne, zwłaszcza w kontekście działań rządowych, takich jak wsparcie młodzieżowych rad przy jednostkach samorządu terytorialnego czy wprowadzenie Funduszu Młodzieżowego. Uczestnicy brali udział w panelach dyskusyjnych dotyczących aktywności młodzieży w życiu społecznym oraz uczestniczyli w warsztatach.