Jastrzębie Zdrój: Uroczyste obchody Święta Korpusu Służby Cywilnej w komendzie
Świętowanie niezwykłej roli pracowników cywilnych w jastrzębskiej komendzie policji rzuca nowe światło na codzienną pracę tych, którzy stoją za bezpieczeństwem naszego miasta. Uroczystości z okazji Dnia Służby Cywilnej podkreśliły ich nieoceniony wkład i przypomniały o zmianie daty świętowania na 17 lutego, co nawiązuje do historycznej ustawy o państwowej służbie cywilnej z 1922 roku.
  1. W tym roku, Dzień Służby Cywilnej obchodzony jest 17 lutego, zamiast dotychczasowego 11 listopada.
  2. Uroczystości dla pracowników cywilnych odbyły się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach oraz w Komendzie Miejskiej Policji w Jastrzębiu-Zdroju.
  3. W konferencji uczestniczyli wysocy rangą oficerowie, w tym Komendant Miejski Policji w Jastrzębiu-Zdroju młodszy inspektor Tomasz Hynek oraz jego I Zastępca młodszy inspektor Marek Sobiegraj.
  4. Podkreślono znaczenie niezbędnej pracy, jaką wykonują pracownicy cywilni, bez której funkcjonowanie policji byłoby niemożliwe.
  5. W uroczystościach zwrócono uwagę na różnorodne zadania realizowane przez pracowników cywilnych, od administracji po specjalistyczne usługi.
  6. Komendant Miejski Policji w Jastrzębiu-Zdroju podziękował pracownikom za ich zaangażowanie i ciężką pracę.

Podczas gdy mundurowi często stają w centrum uwagi jako obrońcy porządku, istnieje niewidoczny filar, który utrzymuje bezpieczeństwo naszej wspólnoty. Są to pracownicy cywilni jastrzębskiej Policji, których codzienna, choć często niewidoczna praca, zapewnia niezbędną infrastrukturę dla funkcjonowania tej formacji. Ustanowienie nowej daty święta, 17 lutego, stanowi hołd dla ustawy z 1922 roku, którą przypomniano podczas uroczystości, jednocześnie podkreślając trwałość i ewolucję służby cywilnej.

Uroczystości w Jastrzębiu-Zdroju oraz w Katowicach były okazją do uznania pracy, której nie można przecenić. Komendant Tomasz Hynek, wraz z młodszym inspektorem Markiem Sobiegrajem, podziękowali zespołom za ich nieustanne zaangażowanie i profesjonalizm. Jak sami zauważyli, „Polska to jeden organizm, którego sercem jest prężnie działająca administracja rządowa” - słowa te, choć pochodzące z ustawy z 1922 roku, wciąż znajdują odzwierciedlenie w dzisiejszej rzeczywistości pracy służb cywilnych.

Pracownicy cywilni zajmujący się zarówno administracją, finansami, zamówieniami publicznymi, teleinformatyką, jak i utrzymaniem porządku, stanowią nieodłączny element policji. Bez ich ciężkiej pracy, niewidocznej dla wielu, profesjonalizm, nowoczesność i otwartość Policji na potrzeby społeczeństwa nie byłyby możliwe. To właśnie dzięki nim jastrzębska Policja cieszy się wysoką oceną i sukcesami, co zostało podkreślone podczas spotkań. Ich codzienna, wymagająca zaangażowania praca, jest źródłem satysfakcji i dumy dla całej formacji.


Źródło: KMP Jastrzębie Zdrój