Realizacja zerowego śladu węglowego w budownictwie - założenia i sposoby

Katastrofa klimatyczna jest jednym z największych wyzwań, z jakimi przyjdzie się zmierzyć ludzkości w XXI wieku. Powaga zagrożenia, o którym naukowcy alarmują od lat, zaczyna docierać do coraz szerszych kręgów. Rządy kolejnych krajów podejmują coraz odważniejsze kroki mające zminimalizować tak zwany ślad węglowy - sumę emisji gazów cieplarnianych wywołanych bezpośrednio przez państwo, firmę, organizację czy produkt. Polska jest jednym z sygnatariuszy porozumienia paryskiego, którzy zobowiązali się doprowadzić do obniżenia globalnego śladu węglowego emitowanego przez ludzkość do poziomu zero w 2050 roku. Jako członek Unii Europejskiej stawia przed sobą ambitny cel redukcji gazów cieplarnianych o 55% do 2030 roku. Aby te zobowiązania mogły został zrealizowane, konieczna jest dekarbonizacja wszystkich sektorów gospodarki - w tym budownictwa.

Neutralność klimatyczna w budownictwie - założenia

Cel podpisanych przez Polską porozumień to jak najszybsze osiągnięcie neutralności klimatycznej - stanu równowagi między ilością emitowanych przez człowieka gazów cieplarnianych a możliwością ich bezpiecznego składowania czy pochłaniania przez glebę, wodę i lasy w naturalny sposób. Aby udało się osiągnąć to założenie, konieczne jest uwzględnienie budownictwa - sektora gospodarki, który odpowiada za ok. 37% procesów związanych z emisją dwutlenku węgla w skali świata. Transformacja musi objąć zarówno proces wytarzania materiałów budowlanych, jak i sposób konstrukcji budynków, by te jak najmniej przykładały się do emisji CO2. Według prognoz populacja terenów zurbanizowanych ma gwałtownie rosnąć w najbliższych dekadach, co oznacza, że konieczna będzie nowa, ekologiczna infrastruktura, by zaspokoić potrzeby ludzi, jednocześnie nie szkodząc środowisku. 

Sposoby na zerowy ślad węglowy w budownictwie

W jaki sposób doprowadzić do zerowego śladu węglowego w budownictwie? Liderzy w branży od lat podejmują starania mające na celu przemodelowanie całego procesu budowy. O innowacjach w sektorze cementowym, które przyniosły realne obniżenie poziomu emisji gazów cieplarnianych, opowiedział w wywiadzie dla Builder Polska Andrzej Reclik, prezes zarządu Górażdże Cement SA (https://builderpolska.pl/2022/02/03/zmierzamy-w-kierunku-neutralnosci-klimatycznej/). Firma stawia na nowe, przełomowe technologie, takie jak instalacja do wychwytywania dwutlenku węgla, powstająca we w ramach większego międzynarodowego projektu badawczego, we współpracy z firmami naftowymi i gazowymi. Z kolei w Szwecji, z inicjatywy Górażdży, powstaje pierwsza neutralna emisyjnie cementownia. Firma uwzględnia w planowaniu redukcji CO2 także łańcuch dostaw dla ciężkich materiałów, kompleksowo analizując wykorzystywane rozwiązania technologiczne. Co istotne, spółka Górażdże stawia także na wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych. Korzysta między innymi z instalacji solarnych. Prezes zarządu zwraca uwagę również na znaczenie digitalizacji. Uważa, że digitalizacja przedsiębiorstw, także tych z sektora budownictwa, ma ogromne znaczenie dla zmniejszenia śladu węglowego.