Przedstawiciele świata nauki, samorządowcy i reprezentanci strony rządowej debatowali nad tym, jak rozwiązać problem podatku od wyrobisk górniczych.

Prezydent Jastrzębia-Zdroju, Anna Hetman przemawia podczas seminarium eksperckiego.

Seminarium eksperckie zwołano z inicjatywy przewodniczącej zarządu Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce, Anny Hetman, w siedzibie Rzecznika Praw Obywatelskich.

Niejasne definicje zawarte w przepisach podatkowych stały się dla polskich gmin nie lada problemem. Samo Jastrzębie-Zdrój po zmianie wykładni podatkowej musiało zwrócić 102 miliony złotych. Kwotę podatku, pobranego zgodnie z wcześniejszymi przepisami, należało zwiększyć o karne odsetki. Zmiana interpretacji przepisów pociągnęła za sobą brak w budżecie kolejnych 130 milionów. Dla gmin to ogromne obciążenie. By sobie z nim poradzić, dwie z nich musiały dokonać emisji obligacji, jedna – zaciągnęła kredyt. Konsekwencje tego odczuwają również jastrzębianie. Wiele spośród zaplanowanych inwestycji (w tym te związane z budową dróg, oświetlenia ulicznego, żłobków i przedszkoli) musiało zostać ograniczone lub odsunięte w czasie.

– Nie sposób zarządzać miastem bez stabilnego i przejrzystego prawa. To musi być podstawa. Podczas spotkania mogliśmy wspólnie z ekspertami zastanowić się, jak zmienić prawo, by nie narażać w przyszłości polskich gmin na tak poważne konsekwencje, jak te, z którymi musimy się teraz zmierzyć

– mówiła przewodnicząca Stowarzyszenia Gmin Górniczych, Anna Hetman.

Historia sporu dotyczącego podatku od wyrobisk górniczych sięga 2011 roku (w tym roku Trybunał Konstytucyjny dokonał interpretacji, wyłączającej wyrobiska górnicze z podstawy opodatkowania podatkiem od nieruchomości). Z konsekwencjami, związanymi ze zmieniającą się definicją „budowli” w polskim prawie, gminy borykają się do dziś.