Nasiona kukurydzy na średnie i lepsze stanowiska

Odmiany kukurydzy przed wprowadzeniem od oferty badane są przez hodowców pod kątem najważniejszych cech użytkowych. Na podstawie licznych badań własnych oraz prowadzonych przez niezależnie jednostki badawcze określany jest między innymi kierunek użytkowania, stay green, dry down, czy też wymagania względem stanowiska glebowego. Wszystkie parametry zostają szczegółowo opisane i na ich podstawie powstaje profil odmiany.

Stanowisko

Kukurydza jest uprawą niezbyt wymagającą w stosunku do agrotechniki oraz stanowiska. Za agrotechnikę należy rozumieć intensywność zabiegów wykonywanych środkami ochrony roślin, nawożenia dolistnego przy też pogłównego. Natomiast stanowisko jest to zespół cech charakteryzujących glebę, na której będzie prowadzona uprawa. W Polsce zdecydowanie dominują gleby lekkie o zróżnicowanej żyzności. Dlatego też niezbędne jest przeanalizowanie odmian kukurydzy pod kątem wymagań glebowych. Z reguły odmiany o bardzo dużym potencjale plonowania, wymagają lepszych stanowisk, aby mogły go zrealizować w warunkach polowych.

Dobór odmian

W ofercie firmy Osadkowski dostępne są wybrane i wysoko plonujące odmiany kukurydzy na ziarno i na kiszonkę, które znaleźć można tu: https://osadkowski.pl/material-siewny/nasiona-kukurydzy--c-001097. Przygotowany przejrzyście i dokładnie opisany profil odmiany pozwala sprawnie poruszać się pomiędzy odmianami, tak aby wybrać odpowiednią. W dalszej części materiału przybliżone zostaną dwie wybrane odmiany kukurydzy na ziarno. ES Hattrick i RGT Maxxatac są to dwie kukurydze na ziarno o bardzo wysokim potencjale plonowania, ale różniące się elastycznością w stosunku do stanowiska glebowego.

RGT Maxxatac — odmiana dla całej Polski

Kukurydza na ziarno RGT Maxxatac ma FAO 250, czyli zaliczana jest do odmian średnio wczesnych. W związku z tym długość jej okresy wegetacji pozwala na wykorzystanie jej do siewu na terenie całej Polski. Dodatkowo mniejsze/średnie wymagania glebowe umożliwia jej siew w stanowiskach mniej żyznych bez większych obaw, o możliwość niewykorzystania jej genetycznego potencjału plonowania. Na glebach lekkich dość często występuje okresowy deficyt wody, który może znacząco ograniczać poziom plonowania. Kukurydza RGT Maxxatc została przez hodowcę opracowana w technologii Stressless, która dzięki odpowiednio dobranym komponentom rodzicielskim, pozwoliła na uzyskanie odmian o podwyższonej tolerancji na suszę. Odmiana ma również bardzo wysoką tolerancję na inny czynnik abiotyczny, mogący obniżać dynamikę wzrostu oraz budowy plony — odporność na wysokie temperatury. 

Zabiegi grzybobójcze w uprawie kukurydzy są rzadkością, dlatego też warto zwrócić uwagę na profil zdrowotnościowy tej odmiany zwłaszcza w kierunku odporności na fuzariozę kolb oraz głownię guzowatą. Choroby te rozwijają się na kolbach, powodując zanieczyszczenie plonu ziarna mykotoksynami, które są niebezpieczne dla zdrowia i życia zwierząt oraz ludzi.

Inne cechy użytkowe odmiany RGT Maxxatac:

  • wysoka tolerancja na niskie temperatury bezpośrednio po wschodach
  • duża dynamika wzrostu początkowego
  • szybki dry down, czy oddawanie wody po osiągnięciu dojrzałości pełnej i w trakcie procesu dosuszania

Kukurydza na ziarno przynajmniej na średnie stanowiska

Odmiana ES Hattrick ma większe wymagania względem stanowiska niż RGT Maxxatac, przy jednocześnie większym potencjalne plonowania. Możliwość uzyskania wyższych plonów związana jest również z dłuższym okresem wegetacji tej odmiany, ponieważ jest ona zaliczana do grupy średnio późnej (FAO 260).

Wysoki potencjał plonowania ES Hattrick został potwierdzony w licznych gospodarstwach uprawiających tę odmianę na dobrych stanowiskach. Dodatkowo wyróżniający się poziom plonowania został potwierdzony podczas doświadczeń prowadzonych przez COBORU. W 2020 roku kukurydza na ziarno ES Hattrick plonowała najwyżej w swojej klasie.

Oprócz wysokiego plonowania odmiana ma także wiele cech użytkowych, które pozwalają na jego osiągnięcie:

  • silny stay green
  • bardzo wysoką zdrowotność
  • duża szybkość oddawania wody w fazie dojrzałości żniwnej
  • szybkie tempo wzrostu początkowego

Lista dostępnych odmian kukurydzy na ziarno rekomendowanych przez firmę Osadkowski jest długa i pozwala na wybór najlepszej, sprawdzonej w warunkach danego regionu.