Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Jastrzębie-Zdrój

Jastrzębscy policjanci zwracają się z Apelem do mieszkańców ! Przed nami sylwestrowa noc. Wprowadzane obostrzenia i zalecenia zachęcają do spędzenia tego czasu w kameralnym, rodzinnym gronie. Jak co roku, jastrzębscy policjanci przypominają jednak o ostrożności podczas używania materiałów pirotechnicznych. Nieumiejętne używanie fajerwerków może stwarzać ogromne zagrożenie dla życia, zdrowia oraz mienia.

Jak co roku, przypominamy o podstawowych zasadach zachowania bezpieczeństwa podczas używania różnego rodzaju fajerwerków. Należy pamiętać, że nieumiejętne posługiwanie się nimi może spowodować zagrożenie dla użytkowników oraz osób postronnych.

Każdego roku, na kilka dni przed „sylwestrem”, do sprzedaży oferowane są duże ilości różnego rodzaju fajerwerków. Kupując je pamiętajmy, że na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta w języku polskim, data ważności, opis produktu oraz zalecenia producenta z instrukcją obsługi. Pamiętajmy, aby nie kupować przeterminowanych materiałów pirotechnicznych bądź wycofanych z obiegu.

Korzystając z fajerwerków pamiętamy o przestrzeganiu podstawowych zasad bezpieczeństwa:

- nie pozwalajmy dzieciom dokonywać samodzielnych zakupów tego rodzaju materiałów

- nie używajmy fajerwerków będąc pod wpływem alkoholu

- przy ich „odpalaniu” postępujmy zgodnie z zaleceniami producenta

- stosujmy się do zapisów instrukcji obsługi

- nie odpalajmy ich w domu bądź na balkonie.


Raciborscy  policjanci  kontrolują i będą kontrolować punkty sprzedaży wyrobów pirotechnicznych znajdujące się w naszym mieście, jak również na terenie całego powiatu. Kontrole tych miejsc mają  na celu stwierdzenie, czy osoby zajmujące się handlem środkami pirotechnicznymi posiadają wymagane zezwolenia, czy są na nich umieszczone informacje dotyczące instrukcji stosowania tych wyrobów, a także, czy miejsca sprzedaży wyposażone są w podręczny sprzęt gaśniczy.

Przypominamy, że obowiązuje całkowity zakaz sprzedaży materiałów pirotechnicznych dzieciom i młodzieży do lat 18. Pamiętajmy, że wyroby pirotechniczne przeznaczone do sprzedaży powinny zawierać oznaczenia takie jak: nazwa produktu, nazwę i adres producenta oraz polską instrukcję obsługi. Nieostrożne obchodzenie się z materiałami pirotechnicznymi jest karane. Grozi za to kara aresztu, grzywny albo nagany. Natomiast za sprzedaż nieletnim materiałów pirotechnicznych, grozi nawet do dwóch lat pozbawienia wolności.

Zdjęcie : Internet