Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Jastrzębie-Zdrój

W Światowym Dniu Autyzmu w szczególny sposób okazujemy osobom z autyzmem wsparcie i zrozumienie.

Pracownice MOK-u trzymają drewnianą, niebieską ramkę z napisem "dla autyzmu"

W naszym kraju żyje ich około 400 tysięcy. Osoby z autyzmem odbierają świat inaczej. 2 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Już od 13 lat wiele instytucji wykorzystuje ten czas, by zwracać uwagę, edukować i uwrażliwiać na problem autyzmu.

- My, jak co roku, planujemy włączyć się w obchody tego szczególnego dnia. Ze względu na sytuację pandemiczną nasze tegoroczne działania będą jednak ograniczone – mówi Beata Skowrońska, dyrektor Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 23, w której uczy się najwięcej uczniów ze spektrum zaburzeń autystycznych w naszym mieście. W obchody włącza się również Przedszkole Specjalne, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna oraz inne placówki.

Jedną z największych ogólnokrajowych inicjatyw jest „Polska na niebiesko”. - Chcemy zachęcić wszystkich do zaakcentowania na niebiesko tego szczególnego dnia – dodaje Beata Skowrońska. Elementy garderoby, podświetlenie budynków, zdjęcia profilowe w mediach społecznościowych – każdy niebieski element jest wyrazem wsparcia i solidarności.

Czemu w ogóle potrzebne jest mówienie o autyzmie? Ze względu na swoje specyficzne zachowania osoby ze spektrum zaburzeń autystycznych bywają postrzegane jako niewychowane bądź niegrzeczne. - Nie możemy zapominać, że te dzieci w wyglądzie fizycznym nie różnią się niczym od zdrowych rówieśników. Nie mają żadnych zmian wynikających z „innego” wyglądu – mówi Joanna Łodzińska-Czoch, dyrektor Przedszkola Specjalnego w Jastrzębiu-Zdroju. Te „trudne” zachowania to po prostu przejaw frustracji. - Proszę sobie wyobrazić dziecko, które chce się z nami komunikować, kontaktować, przekazać emocje, a nie wie jak,nie potraf ani nadać informacji ani odebrać jej od nas. Narasta w nim frustracja, agresja lub autoagresja. Jeżeli do tego dołożymy jeszcze zwiększony próg tolerancji bólu to mamy prawdziwą mieszankę wybuchową – tłumaczy Joanna Łodzińska-Czoch. - Postarajmy się pochopnie nie oceniać zachowania dzieci na podstawie jednorazowych kontaktów – dodaje Beata Skowrońska.

Jak rodzice mogą rozpoznać, że ich dziecka może dotyczyć autyzm? Uwagę powinny zwrócić niecodzienne zachowania: niechęć do naśladowania innych, brak interakcji z ludźmi, problemy z komunikacją czy z nawiązaniem kontaktu wzrokowego. - Pierwsze symptomy autyzmu mogą pojawić się u dzieci przed 3. rokiem życia– mówi Remigiusz Skubis, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jastrzębiu. Czerwona lampka powinna zapalić się, kiedy dziecko nie reaguje na uśmiechy i pieszczoty lub gdy nasz dotyk jest dla niego nieprzyjemny.

Dla nich szczególnie dotkliwe są silne bodźce. – Może to być neon, który jest w sklepie. Dźwięk, którego my nawet czasami nie jesteśmy w stanie usłyszeć. Zapach osoby, która stoi przed nami w kolejce – wymienia Joanna Łodzińska-Czoch.

Osoby z zaburzeniami autystycznymi mogą przejawiać niszowe umiejętności. Wybitna zdolność zapamiętywania ciągów liczb, dat wydarzeń, ponadprzeciętna umiejętność liczenia, rozpoznawania i zapamiętywania melodii – mówi Remigiusz Skubis.

Autyzmu, póki co, nie da się wyleczyć, jednak im szybciej dziecko poddane jest terapii, tym lepsze rokowania na przyszłość.

Placówki, które w naszym mieście pomagają dzieciom ze spektrum nabyć umiejętności społecznych, pozwalających im później samodzielnie żyć, pracować ifunkcjonować w społeczeństwie, to między innymi:

  • Przedszkole Specjalne – tel. 47 62 441
  • Publiczne Przedszkole nr 14 z oddziałami integracyjnymi – tel. 47 15 264
  • Szkoła Podstawowa Specjalna nr 23 – tel. 47 11 446
  • Szkoła Podstawowa Specjalna nr 22 – tel. 47 61 389
  • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 - tel. 47 14 704
  • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – tel. 47 17 878.