Jastrzębska policjantka odwiedziła Zespół Szkół Specjalnych przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu-Zdroju, aby porozmawiać z dziećmi i młodzieżą o bezpieczeństwie. Podczas spotkania przypominała o zasadach obowiązujących na stokach w związku z kampanią „Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku”.

Głównym tematem na ostatnich spotkaniach profilaktycznych jest oczywiście bezpieczeństwo w czasie ferii. Podczas spotkań stróże prawa uczą dzieci, jak unikać zagrożeń i bezpiecznie poruszać się po drodze. W trakcie ostatniego spotkania z uczniaki Zespołu Szkół Specjalnych przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu-Zdroju nadkomisarz Aneta Zachariasz przypominała o konieczności noszenia odblasków, a także przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas zabaw na podwórku, w domu i w kontaktach z obcymi. Przestrzegała dzieci i młodzież przed wchodzeniem na lód, a także apelowała o rozwagę podczas zabaw na śniegu. Omawiała również zagrożenia wynikające z niewłaściwego korzystania z internetu. W czasie spotkania poruszane były również tematy odpowiedzialności nieletnich za czyny karalne i szeroko rozumianej cyberprzestępczości oraz uzależnień. Mundurowi omówili najczęstsze przestępstwa internetowe oraz przedstawili podstawowe sposoby zabezpieczeń. Rozmowy z młodzieżą na ten temat są bardzo ważne, gdyż to właśnie oni są przede wszystkim użytkownikami urządzeń multimedialnych, a co za tym idzie internetu. Poruszane zostały między innymi tematy portali społecznościowych, ściągania i udostępniania plików w internecie, a także publikowanie cudzego wizerunku. Policjanci zwrócili młodzieży szczególną uwagę na to, że każdy ma prawo wykorzystywać internet do własnego rozwoju czy zabawy, jednak łamiąc obowiązujące prawo ponosi także odpowiedzialność za swoje działania.

 

 

Zdjęcie plakatu gdzie widnieją porady na bezpieczne spędzenie czasu podczas ferii.

 

Zdjęcie plakatu gdzie widnieją porady na bezpieczne spędzenie czasu podczas ferii.