Świadectwo charakterystyki energetycznej

Jest niezbędne w naszych czasach. Można je zamówić online, płacąc 500 złotych. Koszt wystawienia dokumentu waha się od 500 do 2000 złotych. Takie świadectwo jest doskonałym dowodem potwierdzenia jakości budynku. 

Szybko i bez problemów

Na stronie internetowej https://e-swiadectwa.com/ można zamówić świadectwa energetyczne. Dzięki nim wiadomo jaki jest dany budynek. Wystarczy wejść na stronę internetową, wypełnić krótki formularz i zamówić świadectwo energetyczne. 

Czym jest takie świadectwo?

Świadectwo energetyczne nazywane jest certyfikatem lub paszportem energetycznym, dokumentem wystawionym budynkowi tak, jak wystawia się świadectwo danej osobie. Dokument sporządzany jest na podstawie oceny energetycznej budynku. Oblicza się zapotrzebowanie na energię niezbędną do wentylacji, ogrzewania, przygotowania ciepłej wody, klimatyzacji oraz oświetlenia. Dzięki takiemu świadectwu można zaplanować ile energii zużyjemy i jakie koszty przeniesiemy z tego tytułu. Świadectwo wystawia profesjonalny audytor. Jest to osoba potrafiąca zadbać o klientów oraz dająca dokładnie to, co pożądane. Świadectwo energetyczne muszą uzyskać budynki postawione przed 2009 roku, jeśli zostały poddane modernizacji. Domy jednorodzinne także powinny mieć takie świadectwo.

Kiedy potrzebne jest świadectwo?

Dokument tego rodzaju jest niezbędny, gdy budynek ma być sprzedany lub wynajęty. Świadectwo będzie obowiązkowe od 28 kwietnia 2023 roku. Bez takiego dokumentu nie uda się wynająć ani sprzedać budynku. Jakość jest istotna, a klienci nie muszą nigdzie chodzić po takie świadectwo. Wystarczy wystawić odpowiedni dokument i korzystać z niego zawsze wtedy, gdy jest taka konieczność. Kontrolowane są systemy ogrzewania oraz klimatyzacji. Właściciel musi kontrolować ogrzewanie lub klimatyzację co 2, 4 lub 5 lat - zależnie od ich mocy cieplnej. Specjaliści najlepiej wiedzą jak często należy wystawić taki dokument. Audytorzy mają wiedzę oraz odpowiednie doświadczenie, pozwalające im wystawić taką dokumentację.