Cztery jastrzębskie sołectwa otrzymają dofinansowanie w ramach Marszałkowskiego Konkursu Inicjatywa Sołecka 2023.

Zdjęcie przedstawia widok miasta - ujęcie z drona.

Miasto Jastrzębie-Zdrój złożyło 6 wniosków, z czego do realizacji zostały wybrane cztery dla następujących Sołectw - Bzia, Boryni, Skrzeczkowic oraz Ruptawy-Cisówki. Łączna wartość wniosków, które zostały wyłonione w konkursie opiewa na kwotę 66 000 zł, z czego dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego wynosi 52 800 zł, a wkład własny 13 200 zł.

W ramach konkursu sfinansowane zostaną:

  • monitoring w Sołectwie Bzie,
  • stroje ludowe dla Kół Gospodyń Wiejskich ze Skrzeczkowic,
  • stroje dla Zespołu Folklorystycznego "Druga Młodość" sołectwa Borynia,
  • jakle dla Kół Gospodyń Wiejskich z Ruptawy-Cisówki.

W ramach Konkursu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego wpłynęło 188 wniosków
o udzielenie pomocy finansowej na kwotę 6 448 408,61 zł. Pomoc finansowa w formie dotacji celowej w ramach Konkursu została udzielona 100 zadaniom na kwotę 3 997 693,21 zł. Dotychczas z budżetu Województwa Śląskiego na zadania realizowane w ramach Konkursu „Inicjatywa Sołecka” w latach 2018 - 2022 zostały przeznaczone środki finansowe w wysokości 16 702 754,91 zł. Dzięki otrzymanej pomocy finansowej gminy mogą szybciej zrealizować wiele zadań, które będą służyć ich mieszkańcom oraz podniosą atrakcyjność obszarów wiejskich województwa śląskiego.

Informacja o wynikach naboru znajduje się na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego: https://www.slaskie.pl/content/marszalkowski-konkurs-inicjatywa-solecka---wyniki-2023.