Biblioteka Główna
ul. Wielkopolska 1a

W roku szkolnym 2023/2024 startujemy z nową ofertą zajęć popołudniowych. Zapraszamy dzieci
i młodzież na warsztaty artystyczne, literacko-plastyczne, programowania czy też spotkania miłośników Mang, które odbywać się będą zarówno w Bibliotece Głównej jak i w jej filiach.
Wszystkie warsztaty są bezpłatne.
Zapraszamy!