Jastrzębie-Zdrój: Rozpoczęto nabór wniosków o dotacje na renowację zabytków na 2024 rok
Mieszkańcy Jastrzębia-Zdroju mają unikalną okazję do ochrony lokalnego dziedzictwa. Urząd Miasta ogłosił nabór wniosków na dotacje przeznaczone na prace przy zabytkach. To szansa na zachowanie historii miasta dla przyszłych pokoleń.
  1. Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój uruchomił program dotacji na 2024 rok.
  2. Dotacje są przeznaczone na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach.
  3. Wnioski można składać do 31 marca 2024 roku.
  4. Adres do składania wniosków to kancelaria Urzędu Miasta, al. Piłsudskiego 60.
  5. Na prace przy zabytkach przeznaczono 65.100,00 zł.
  6. Szczegółowe zasady udzielania dotacji określa Uchwała Nr VII.83.2012 Rady Miasta.

Jastrzębie-Zdrój to miasto, w którym przeszłość łączy się z teraźniejszością. Każdy zabytek jest tutaj świadkiem historii, który zasługuje na to, by być pieczołowicie chroniony i pielęgnowany. Dlatego też, Urząd Miasta podjął inicjatywę wspierania właścicieli zabytków w ich wysiłkach konserwatorskich, restauratorskich oraz budowlanych. Bogactwo kulturowe Jastrzębia-Zdroju może dzięki temu przetrwać dla kolejnych pokoleń.

Wsparcie finansowe, które zostało przeznaczone na ten cel, to kwota 65.100 zł. Jest to szansa dla właścicieli zabytków na pokrycie części kosztów związanych z ochroną i renowacją obiektów o szczególnym znaczeniu dla lokalnej społeczności. Szczegóły dotyczące procesu aplikacyjnego oraz kwalifikacji do programu można znaleźć w uchwale miejskiej, która stanowi fundament tej inicjatywy.

Zainteresowani właściciele mają czas do końca marca 2024 roku, aby złożyć swoje wnioski. Dzięki temu procesowi, Jastrzębie-Zdrój ma szansę nie tylko na zachowanie swojego unikalnego charakteru, ale również na podkreślenie znaczenia historii i kultury w rozwoju współczesnych społeczności.

Warto podkreślić, że inwestycje w zabytki to nie tylko kwestia estetyki i historii. To również sposób na zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta, co może przynieść długoterminowe korzyści ekonomiczne. Troska o dziedzictwo kulturowe Jastrzębia-Zdroju jest inwestycją w przyszłość, która z pewnością się opłaci.


Według informacji z: UM Jastrzębie-Zdrój