Zatwierdzono projekty do Jastrzębskiego Budżetu Obywatelskiego na 2025 rok
Mieszkańcy naszego miasta zgłosili aż 109 projektów do Jastrzębskiego Budżetu Obywatelskiego na 2025 rok, bijąc zeszłoroczny rekord. Po formalnej i merytorycznej ocenie, 70 z tych projektów przeszło pozytywnie, a teraz czekają na głosy mieszkańców.
  1. 109 projektów zgłoszonych, z czego 70 przeszło pozytywnie.
  2. Wartość projektów wynosi ponad 12,5 mln zł.
  3. 3,2 mln zł przeznaczone na realizację najlepszych pomysłów.
  4. Głosowanie od 3 do 11 czerwca.

W marcu bieżącego roku mieszkańcy zgłosili rekordową liczbę 109 projektów do Jastrzębskiego Budżetu Obywatelskiego na 2025 rok. Wśród nich znalazło się 80 projektów osiedlowych i sołeckich oraz 29 ogólnomiejskich. To znaczący wzrost w porównaniu do ubiegłego roku, kiedy to zgłoszono 82 wnioski, w tym 69 osiedlowych i 13 ogólnomiejskich.

Pomysły mieszkańców są różnorodne i innowacyjne. Wśród propozycji znalazły się darmowe badania genetyczne przeciwko nowotworom, ebooki dla mieszkańców, różne imprezy, odblaski, trampoliny, tyrolki oraz podniebna deskorolka Aeroskate. Po przeprowadzeniu formalnej i merytorycznej oceny, pozytywnie oceniono 70 projektów: 16 ogólnomiejskich i 54 osiedlowych/sołeckich.

Łączna wartość wszystkich zgłoszonych wniosków wyniosła niespełna 19 milionów złotych, z czego wartość pozytywnie ocenionych projektów to ponad 12,5 miliona złotych. Na realizację zadań w ramach Jastrzębskiego Budżetu Obywatelskiego na 2025 rok przeznaczono łącznie 3,2 miliona złotych – 2,56 miliona złotych na projekty osiedlowe i sołeckie oraz 640 tysięcy złotych na projekty ogólnomiejskie.

Z powodów formalnych odrzucono 7 wniosków: 4 ogólnomiejskie i 3 osiedlowe/sołeckie. Natomiast z powodów merytorycznych komórki oceniające odrzuciły 23 wnioski: 9 ogólnomiejskich i 14 osiedlowych/sołeckich. Ponadto, dwóch wnioskodawców wycofało swoje projekty.

Jeśli Twój projekt zadania został oceniony negatywnie pod względem merytorycznym i technicznym, zgodnie z regulaminem JBO masz prawo do złożenia pisemnego odwołania do Prezydenta Miasta w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia publikacji list, czyli do 23 maja. Prezydent w ciągu 7 dni od dnia wniesienia odwołania odpowiada pisemnie o sposobie rozpatrzenia protestu. Rozstrzygnięcie wymaga uzasadnienia i jest ostateczne.

Wnioskodawcy mają również prawo do wycofania projektu zadania, lecz nie później niż do 7 dni od dnia ogłoszenia listy projektów ocenionych pozytywnie i negatywnie, czyli do 23 maja.

Głosowanie nad projektami zadań odbędzie się od 3 do 11 czerwca. To doskonała okazja, by mieszkańcy mogli wyrazić swoje poparcie dla inicjatyw, które ich zdaniem przyniosą największe korzyści dla naszej społeczności.


Źródło: UM Jastrzębie-Zdrój