Nowe nasadzenia i koszenie traw w Jastrzębiu-Zdroju
Miasto przechodzi intensywne prace związane z porządkowaniem zieleni miejskiej, które mają na celu poprawę estetyki i jakości otoczenia. Nowe nasadzenia oraz regularne koszenie trawników to kluczowe elementy tych działań.
  1. Nowe nasadzenia drzew i krzewów
  2. Poprawa jakości powietrza
  3. Regularne koszenie trawników
  4. Estetyczny wygląd miejskich parków

Nasze miasto zyskuje nowe oblicze dzięki intensywnym pracom związanym z porządkowaniem zieleni. W ostatnich tygodniach posadzono liczne drzewa i krzewy, które zastąpiły usunięte, uschnięte i chorujące rośliny. Nowe nasadzenia nie tylko upiększają krajobraz, ale również przyczyniają się do poprawy jakości powietrza. Wśród nowych roślin można podziwiać m.in. pięknie kwitnące wiśnie japońskie, które w okresie kwitnienia stanowią atrakcję dla mieszkańców i turystów.

Regularne koszenie trawników to kolejny ważny element dbania o miejską zieleń. Trawniki, które są systematycznie koszone, nie tylko wyglądają estetycznie, ale również zapobiegają rozprzestrzenianiu się chwastów, co pozwala na zdrowy wzrost trawy. Dzięki temu miejskie parki i trawniki prezentują się znacznie lepiej, co cieszy zarówno mieszkańców, jak i odwiedzających nasze miasto.

Nowe nasadzenia obejmują również zieleńce, które stanowią istotny element miejskiego krajobrazu. Sadzenie drzew i krzewów w różnych częściach miasta sprawia, że otoczenie staje się bardziej przyjazne i estetyczne. Regularne prace związane z utrzymaniem zieleni miejskiej mają na celu stworzenie przyjemnej przestrzeni dla mieszkańców, gdzie mogą spędzać wolny czas w otoczeniu natury.

Wszystkie te działania mają na celu poprawę jakości życia w naszym mieście. Dzięki regularnemu dbaniu o zieleń, nasze miasto staje się bardziej przyjazne dla mieszkańców i odwiedzających, a także zyskuje na atrakcyjności.


Według informacji z: Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój