Badania pogłowia świń i produkcji żywca wieprzowego w czerwcu 2024
W czerwcu 2024 roku w całej Polsce odbędzie się badanie statystyczne dotyczące pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego. To niezwykle ważne przedsięwzięcie ma na celu dostarczenie rzetelnych danych, które posłużą do analizy zmian w rolnictwie i kształtowania polityki rolnej.
  1. Badanie trwa od 1 do 28 czerwca 2024 r.
  2. Zbierane będą informacje m.in. o pogłowiu i rasach świń oraz produkcji żywca wieprzowego.
  3. Dane posłużą do analizy sytuacji w rolnictwie i kształtowania polityki rolnej.
  4. Więcej informacji można uzyskać na stronie GUS lub dzwoniąc na infolinię.

Od 1 do 28 czerwca 2024 roku, na terenie całego kraju, przeprowadzane będzie badanie statystyczne dotyczące pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego. To badanie jest kluczowe dla zrozumienia aktualnych trendów w rolnictwie i dostarczenia danych, które będą wykorzystane przez różne instytucje rządowe i samorządowe, naukowców, a także samych rolników.

Osoby fizyczne, których gospodarstwa rolne zostały wylosowane do badania mogą udzielić wymaganych informacji poprzez:

Badanie obejmuje różne aspekty związane z hodowlą świń, w tym pogłowie, zmiany zachodzące w gospodarstwie w ciągu ostatnich sześciu miesięcy (urodzenia, padnięcia, sprzedaż i ubój świń), produkcję żywca wieprzowego, rasy świń oraz ceny zakupu i dzierżawy ziemi. Taki zakres informacji pozwoli na wszechstronną ocenę sytuacji w rolnictwie.

Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej mogą udzielić wymaganych informacji poprzez:

Główny Urząd Statystyczny, Departament Edukacji i Komunikacji, informuje, że celem badania jest pozyskanie rzetelnych danych. Wyniki te będą nieocenione przy analizie zmian w produkcji zwierzęcej oraz ocenie ogólnej sytuacji w rolnictwie. Instytucje rządowe i samorządowe, naukowcy oraz sami rolnicy będą korzystali z tych danych, co może wpłynąć na podejmowanie decyzji gospodarczych w przyszłości.

Więcej informacji na temat badań ankietowych oraz potwierdzenie tożsamości ankietera statystycznego można uzyskać na stronie badania-ankietowe.stat.gov.pl lub dzwoniąc na infolinię statystyczną (22 279 99 99; następnie wybrać wew. 7 i następnie 1). Telefon infolinii będzie czynny od 29 maja do 28 czerwca br. w godz. 8:00-15:00 (z wyłączeniem sobót i niedziel) - opłata zgodna z taryfą operatora.

Serdecznie zachęcamy do udziału w badaniu, ponieważ jego wyniki będą miały znaczący wpływ na kształtowanie polityki rolnej i żywnościowej kraju, co w dłuższej perspektywie przyniesie korzyści wszystkim.


Źródło: UM Jastrzębie-Zdrój