Uroczyste podsumowanie projektu „Węgiel i jego oblicza” w Carbonarium
W Carbonarium odbyło się uroczyste podsumowanie projektu „Węgiel i jego oblicza”, który miał na celu edukację i rozbudzenie zainteresowania uczniów tematyką węgla. Wydarzenie przyciągnęło wielu gości, w tym Prezydenta Miasta oraz dr. Andrzeja Boczarowskiego.
  1. Projekt realizowany przez nauczycielki szkół podstawowych.
  2. Wykłady na Uniwersytecie Śląskim.
  3. Wizyta na Politechnice Śląskiej.
  4. Wręczenie pamiątek z bryłą węgla.

Edukowanie poprzez innowacyjny przekaz i rozbudzanie zainteresowania uczniów tematyką węgla było głównym celem podjętych działań. Projekt „Węgiel i jego oblicza” został zrealizowany dzięki inicjatywie nauczycielek przedmiotów przyrodniczych ze Szkoły Podstawowej nr 17 oraz Szkoły Podstawowej nr 6: Alicji Galisz, Anny Czarniak, Joanny Jaros-Cycoń i Sylwii Durczok.

„Dlaczego wybrałyśmy temat węgla? To oczywiste – mieszkamy i uczymy się w mieście, które na węglu stoi. A węgiel to pierwiastek życia, wszechobecny w organizmach i nie tylko” – podkreślają pomysłodawczynie.

Poznawanie tajemnic węgla rozpoczęło się już we wrześniu, podczas wykładów wygłoszonych na Uniwersytecie Śląskim przez dr Andrzeja Boczarowskiego: „Spacer po jajkach” oraz „Ewolucja gwiazd - dlaczego gwiazdy świecą?”.

Głównym celem innowacji było edukowanie i rozbudzanie zainteresowania uczniów różnymi zjawiskami, procesami i urządzeniami dotyczącymi tematyki węgla - jego pochodzenia i zastosowań w życiu codziennym. Doskonałe połączenie wykładu, dźwięku i prezentacji multimedialnej, zaskoczyło niejednego młodego słuchacza, pobudziło do refleksji i pozwoliło na uzyskanie wielu odpowiedzi zawartych już w tematyce wykładów.

Wizyta w Wydziale Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej Politechniki Śląskiej w Gliwicach wzbudziła zainteresowanie uczniów ze względu na możliwość obserwacji pracy maszyn inżynieryjnych wykonanych przez studentów. Jak podkreślają organizatorzy przedsięwzięcia, niejednokrotnie zostali zaskoczeni kreatywnością uczniów i ich zaangażowaniem w wykonywane zadania, dlatego uważają, że cele innowacji zostały osiągnięte.

W uroczystości podsumowującej innowację pedagogiczną „Węgiel i jego oblicza”, która odbyła się w Carbonarium, wzięło udział wielu gości, m.in.: Prezydent Miasta Michał Urgoł, który objął patronatem projekt oraz gość specjalny dr Andrzej Boczarowski.

„Niewiele w życiu zależy od nas samych, wiele zaś od tych, którzy są z nami” – organizatorzy w ten sposób wyrazili podziękowania wszystkim osobom zaangażowanym w realizację projektu oraz wyrazili nadzieję, że wspólna praca pozostawi trwały ślad w pamięci wszystkich uczestników przedsięwzięcia.

Wyróżnionym gościom wręczono pamiątki z bryłą węgla, wykonane samodzielnie przez uczniów w technice 3D w Laboratorium Przyszłości w SP 17.


Na podst. UM Jastrzębie-Zdrój