Policjanci z jastrzębskiej drogówki sprawdzali parkowanie pojazdów na ulicy Śląskiej w Jastrzębiu-Zdroju. Zagrożenia wynikające z nieprawidłowego parkowania zostały zauważone przez mieszkańców, którzy za pomocą Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa zgłaszali je mundurowym. W trakcie patrolu mundurowi ujawnili pojazd częściowo zaparkowany na chodniku, co utrudniało ruch innym pojazdom, jak i ograniczało możliwość poruszania się pieszym po chodniku, gdyż pojazd w części był zaparkowany na chodniku dla pieszych.

Dzięki Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa obywatele mogą zgłaszać wszelkie niepokojące ich zjawiska, które następnie policjanci są zobowiązani weryfikować. Jeśli zgłoszenie jest w zakresie kompetencji stróżów prawa, mają oni obowiązek przedsięwziąć czynności, aby je usunąć albo zminimalizować. Mieszkańcy ulicy Śląskiej właśnie za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa przekazali mundurowym informację o tym, że kierowcy nieprawidłowo parkują, przez co narażają innych uczestników na niebezpieczeństwo. Zgłoszenie takie zostało potwierdzone przez policjantów z drogówki, którzy sprawdzali parkowanie pojazdów na tej ulicy. Mundurowi ujawnili VW, którego kierujący pojazd częściowo zaparkowany na chodniku, co utrudniało ruch innym pojazdom, jak i ograniczało możliwość poruszania się pieszym po chodniku, gdyż pojazd w części był zaparkowany na chodniku dla pieszych.


Przypominamy przepisy mówiące o nieprawidłowym parkowaniu:
Art. 47 Kodeksu Prawa o Ruchu Drogowym - Zatrzymanie lub postój na drodze dla pieszych
1. Dopuszcza się zatrzymanie lub postój na drodze dla pieszych kołami jednego boku, lub przedniej osi pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 t, pod warunkiem, że:
1) na danym odcinku jezdni nie obowiązuje zakaz zatrzymania lub postoju;
2) szerokość chodnika jest nie mniejsza niż 1,5 m i nie utrudni ruchu pieszych;
3) pojazd umieszczony przednią osią na drodze dla pieszych nie tamuje ruchu pojazdów na jezdni.